Uitgebreide werken in de Egemsesteenweg in Tielt

Patrick Demarest

23/08/2021
Actua

De provincie West-Vlaanderen, Aquafin en Stad Tielt beginnen vanaf woensdag 1 september ruime werken in de Egemsesteenweg. Die zullen een hele tijd duren en hebben ook invloed op de verkeersdoorstroming.


In het eerste deel van de Egemsesteenweg worden volwaardige fietspaden gerealiseerd. Dat gebeurt in combinatie met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de heraanleg van de rijweg, parkeerstroken en voetpaden. Het geheel wordt afgewerkt met snelheidsremmende elementen en groentoetsen. 

De Watergroep start op 1 september met de aanleg van de nutsleidingen en boringen in de Egemsesteenweg en de Deken Darraslaan. Die fase van de werken is afgerond uiterlijk op 23 december van dit jaar. De eigenlijke wegenwerken starten dan in 2022.

Om de veiligheid in de Egemseteenweg te garanderen, wordt tussen huisnummer 98 en het kruispunt met de Ringlaan eenrichtingsverkeer ingevoerd met verplichte rijrichting naar Tielt.

Voor fietsers richting Egem is een alternatieve fietsroute voorzien via de Fonteine-, Hond-, Hoogserlei- en Nachtegaalstraat.

Omleiding voor gemotoriseerd verkeer verloopt via de Pittemsesteenweg (N37), op grondgebied Pittem via Tieltstraat (N37), Ringlaan (N37) en Brugsesteenweg (N50) en in Wingene via kruispunt ‘Hille’, Wingene- en Hillesteenweg (N37) en Egemsestraat. En ten slotte in Egem zelf via de Wingense- en Turkeijensteenweg.