Telefonische hulp bij invullen belastingaangifte

Patrick Demarest

04/05/2021
Actua

Ook dit jaar organiseren de experts van de FOD Financiën geen zitdagen voor de aangifte van de personenbelasting. Ze helpen je wel opnieuw telefonisch verder.

In eerste instantie wordt proactief gewerkt. In de maand april nemen medewerkers van de FOD Financiën telefonisch contact op met de mensen die vorig jaar hun aangifte via de telefoon lieten invullen. Dat eerste contact dient alleen om een afspraak vast te leggen voor het invullen van de aangifte. De hulp bij het invullen van de aangifte zelf vindt ook per telefoon plaats in de maanden mei en juni.

Vanaf 5 mei kunnen mensen die in april niet telefonisch bereikt konden worden en/of die een aangifte hebben ontvangen waarop het telefoonnummer voor de afspraken vermeld staat, zelf contact opnemen met de FOD Financiën om een afspraak te boeken. Vanaf die datum gaat ook het effectief invullen van de aangiften per telefoon van start.

Vereenvoudigde aangifte

Jouw aangifte, grotendeels vooraf ingevuld, of jouw voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinfin (Tax-on-web) vanaf begin mei. Je krijgt toegang tot jouw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte via www.myminfin.be. Meld je daar aan met de app itsme®, of met je identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.

Wanneer je een voorstel van vereenvoudige aangifte ontvangt, kijk je je gegevens na. Zijn ze juist en volledig, dan ontvang je automatisch jouw aanslagbiljet (belastingberekening). Zijn je gegevens onjuist of onvolledig, dan corrigeer je ze via MyMinfin of via het papieren antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig? Raadpleeg www.financien.belgium.be/nl/particulieren. Neem contact op met de medewerkers van de FOD Financiën via 02 572 57 57, elke werkdag van 8u30 tot 17u00.

Digitale en beveiligde brievenbus

Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang je documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid. Activeer jouw eBox op www.doemaardigitaal.be. Je ontvangt dan een melding zodra er een nieuw document beschikbaar is.