Subsidie voor onderhoud en aanleg kleine landschapselementen

Patrick Demarest

05/03/2021
Actua

In Tielt kan je een premie ontvangen voor het onderhoud en de (her)aanleg van kleine landschapselementen.

Kleine landschapselementen in Kanegem. (Foto TM-waves)

Zo is er een subsidie voor het knotten van bomen (8 euro), het aanleggen van een poel (250 euro) of het onderhoud ervan (50 euro) en het heraanleggen van een bron (125 euro) of het in stand houden ervan (25 euro).

Het reglement en aanvraagformulier kan je verkrijgen bij de dienst Milieu van de stad of via deze link.