Studenten VIVES ontwikkelen Doe-boek voor ouderen in woonzorgcentra

Patrick Demarest

14/10/2021
Actua Sociaal

Drie bachelorstudenten toegepaste psychologie van Hogeschool VIVES campus Kortrijk hebben binnen hun projectstage een doe-boek ontwikkeld voor ouderen met dementie in een woonzorgcentrum. Het project werd uitgevoerd in WZC Sint-Camillus Wevelgem in samenwerking met Caritas West-Vlaanderen vzw. De voorstelling vond plaats op donderdag 14 oktober 2021 tijdens de (BE)Leefbeurs in het diocesaan dienstenhuis in Groenhove-Torhout. De beurs is een initiatief van de werkgroep Wonen & Zorg Z-I i.s.m. Caritas West-Vlaanderen. 

(Pieter Billiet, directeur van Caritas West-Vlaanderen en VIVES-studente Yanisha Vandermeersch stelden het boek voor op de (BE)Leefbeurs op 14 oktober in Torhout.)


Met het doe-boek ‘Demens(ie)’ willen de studenten vooral inzetten op de relatie tussen ouderen met dementie en kleinkinderen in een zorgvoorziening. Dit vanuit de vaststelling dat kleinkinderen vaak niet weten hoe ze moeten omgaan met ouderen of simpelweg niet weten wat te doen of wat te zeggen als ze op bezoek komen bij hun oma of opa.

Met het doe-boek willen ze dus de kinderen, kleinkinderen en familie terug meer te betrekken bij de ouderen met dementie, alsook de ouderen zelf (in de mate van het mogelijke) de mogelijkheid te geven om hun levensverhaal weer te geven. Bijkomend kan dit ook dienen als mooi aandenken bij het overlijden van de bewoner.

Caritas West-Vlaanderen ziet veel potentieel in dit product en wil dit nu ook effectief gaan aanbieden aan de woonzorgcentra binnen hun netwerk. Hiertoe hebben ze het boek visueel op punt gezet. Pieter Billiet, directeur van Caritas West-Vlaanderen en VIVES-studente Yanisha Vandermeersch stelden het boek voor op de (BE)Leefbeurs op 14 oktober in Torhout.

De beurs is een initiatief van de werkgroep Wonen & Zorg Z-I i.s.m. Caritas West-Vlaanderen. De klemtoon ligt op de beleving in de zorgvoorzieningen, specifiek de sectoren ouderenzorg en de sector voor personen met een beperking. Tijdens de beurs konden de 300 ingeschreven zorgmedewerkers kennismaken met animatie belevingstool gericht op de doelgroep van beide sectoren. Er waren 32 standhouders aanwezig die hun specifieke tools voorstelden aan de verschillende zorgvoorziening.