Stevige impuls voor levenslang leren

Patrick Demarest

09/05/2023
cultuur/onderwijs

De samenwerking rond Levenslang Leren die in 2021 door Associatie KU Leuven werd opgezet, is een succes. Met een jaarlijkse groei aan inschrijvingen van 10% is het nu tijd voor een nieuwe stap in de samenwerking tussen KU Leuven, Luca School of Arts, Odisee, Thomas More, UCLL en VIVES. Het bestaande platform ikblijfbij.be dat tot nu het aanbod aan opleidingen bundelde wordt Continue en daarmee tegelijk veel meer dan een website. Achter de centrale hub werkt nu een professioneel team verder aan de ontwikkeling van nieuw aanbod, nauwe contacten met het werkveld, en een betere ontsluiting van het brede scala aan opleidingen voor wie zich wil bijscholen, heroriënteren of verdiepen.

(Joris Hindryckx, directeur van de Hogeschool VIVES.(Foto VIVES))

In binnen- en buitenland zijn almaar meer werkgevers, werknemers, professionals en burgers zich bewust van het belang van Levenslang Leren. Jezelf verder ontwikkelen en bijscholen is een noodzaak en een troef op de snel evoluerende arbeidsmarkt.
De inschrijvingscijfers voor de meer dan 1000 opleidingen die Associatie KU Leuven met dat doel aanbiedt op 23 campussen in Vlaanderen en Brussel, weerspiegelen die evolutie met een jaarlijkse groei van 10 procent.
De combinatie van een professioneel, praktijkgericht aanbod van de hogescholen met het onderzoeksgebaseerde aanbod van de universiteit bereikt een breed publiek. Ook in het buitenland: de MOOC’s en de microcredentials (Massive Open Online Courses) spelen daarin een belangrijke rol. Levenslang Leren mag trouwens echt letterlijk genomen worden met deelnemers van 17 tot 79 jaar. Het bewijst hoe breed de interesse is, hoe dynamisch de markt is, en hoe groot het potentieel.

Samenwerking met het werkveld

Om op deze maatschappelijke vraag een antwoord te bieden investeren KU Leuven en de vijf partnerhogescholen verder in de diepte (een state-of-the-art ontsluiting en opbouw van het aanbod) maar ook in de breedte (de variëteit aan bijscholingen, postgraduaten en vervolgopleidingen).

De recente evoluties in Artificiële Intelligentie tonen nog maar eens aan hoe snel technologie onze maatschappij en jobs zullen beïnvloeden. Zonder een voldoende vertrouwdheid met de mogelijkheden en risico’s van generatieve AI-toepassingen als ChatGPT loop je binnenkort wellicht vast, zowel in een hightech omgeving als voor de klas.

Levenslang Leren vormt de schakel tussen die snelle ontwikkelingen, de nieuwste wetenschappelijke inzichten en de professionele vertaling ervan naar het werkveld. Daarom wordt met het aanbod scherp op de vraag ingespeeld, en bundelen we de krachten om zo goed mogelijk te beantwoorden aan de noden in de samenleving en het bedrijfsleven.

Het succesvolle postgraduaat Digitale Didactiek bijvoorbeeld, een samenwerking tussen KU Leuven en VIVES, maakt leerkrachten vertrouwd met de nieuwste educatieve technologie (gaande van AI en VR tot online leeroplossingen), en leert hen die doordacht en duurzaam in te zetten. 

In het academiejaar 23-24  start Continue met een opleiding ‘Batterijtechnologie’ op vraag van technologiefederatie AGORIA. KU Leuven, Odisee, UCLL , VITO en gastdocenten uit de industrie slaan de handen in elkaar voor een lessenreeks die focust op energie en duurzame ontwikkeling.

Investeren, ook in uitdagende tijden


De Continue-hub die nu wordt gelanceerd is ook gebruiksvriendelijker en maakt het aanbod meer toegankelijk en toetsbaar aan de gebruikersnoden. Pagina’s voor specifieke doelgroepen zoals onderwijs- of zorgprofessionals en bedrijven zullen ervoor zorgen dat bezoekers snel een aanbod op hun maat terugvinden. Wie zich registreert kan ook meldingen krijgen als er nieuwe opleidingen beschikbaar zijn.

“Levenslang leren is meer een attitude dan een inspanning. Maar wij moeten flexibel zijn als Hogeschool, zodat als mensen bepaalde kernvakken nog willen volgen, we dat ’s avonds of digitaal organiseren, zodat mensen levenslang kunnen leren en de competenties kunnen blijven verwerven, samen met het gezin, het werk,…“ zegt Joris Hindryckx, directeur van de Hogeschool VIVES.