Starttoets Nederlands in VIVES

Patrick Demarest

29/06/2023
Onderwijs

Vanaf academiejaar 2023-2024 moet je, als je een keuze maakt voor de educatieve bacheloropleidingen kleuter-, lager of secundair onderwijs, verplicht een starttoets Nederlands afleggen in een hogeschool. Die eerste toetsen vonden in VIVES Brugge op 26 juni plaats.


De starttoets peilt in eerste instantie naar competenties Nederlands omdat taal in alle lerarenopleidingen van groot belang is. Met de starttoets krijgen zowel de hogeschool als de student een beter zicht op het startniveau. Niet geslaagd? Geen nood! Als het streefcijfer voor Nederlands niet behaald wordt, kan men toch starten met de opleiding. In dit geval volgt de student verplicht een online remediëringstraject tijdens het eerste jaar.

Praktisch

  • De student legt de test af op een datum naar keuze in één van de campussen van de Vlaamse hogescholen. Het is nodig dat men zich op voorhand inschrijft via het platform voor de starttoets lerarenopleiding.
  • Hogeschool VIVES wil de studenten voldoende mogelijkheden bieden om de starttoets af te leggen. Check hier de verschillende data op de campussen in Brugge, Kortrijk en Torhout.

Meer info: Data startproef lerarenopleiding | Hogeschool VIVES

  • Extra voor de lerarenopleiding lager onderwijs:
    Naast de starttoets Nederlands, moet de student bijkomend een starttoets voor wiskunde en Frans
    Deze starttoetsen kan men gewoon van thuis uit online afleggen. De test is terug te vinden op hetzelfde platform. Als het streefcijfer voor wiskunde of Frans niet wordt behaald, kan men toch starten. Een online remediëringstraject is hier niet verplicht.

www.vives.be/onderwijs

De starttoets is een organisatie van de Vlaamse Hogescholenraad.
Starttoets lerarenopleiding | De Vlaamse Hogescholenraad