Stad werkt kleine knelpunten voor fietsers weg

Patrick Demarest

24/05/2019
Actua Politiek

Het stadsbestuur is gestart met het wegnemen van kleine fietsknelpunten, en dat na het opstellen van een lijst door de Fietserbond Tielt en de werkgroep mobiliteit van Beweging.net.  "Een actief fietsbeleid en het wegwerken van knelpunten is een van de speerpunten van ons beleidsplan", aldus Vincent Byttebier, schepen van mobiliteit.

De actuele lijst telt 60 punten. Het gaat niet om grote infrastructuurwerken, maar eerder om situaties die lichte hinder of ergernissen veroorzaken. Ploegen van de technische dienst voeren die werkzaamheden uit, geen externe aannemers. "Het gaat dan om het wegnemen van paaltjes, het uitvlakken van borduren of drempels, het wegwerken van hoogteverschillen..."

Een eerste item werd afgevinkt: zes paaltjes verhinderden een vlotte doorgang tussen de Poekebeekbron en de Fonteinestraat. "Door het weghalen van vier paaltjes is er nu een veilige doorsteek." Binnenkort volgen: het wegnemen van paaltjes op het einde van de Van Zantvoordestraat, de Gierigaardstraat en Ontvangerstraat/Ieperstraat.