Provincie wil helpen bij opmaak masterplan voor dorpen

Patrick Demarest

03/08/2021
Actua

De provincie West-Vlaanderen wil lokale besturen ondersteunen bij de opmaak van een masterplan voor een van hun dorpen. Ontwikkelingen in kleine dorpskernen vragen om een breed draagvlak en gedragen masterplan.

Foto TM-waves.


Dit masterplan zet in op ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid, uitbouw van een voorzieningsnetwerk en de lokale inpassing in het landschap.

Het nieuw reglement 'DNA van het Dorp' zorgt ervoor dat de Provincie jaarlijks vier gemeenten zal ondersteunen in de periode van 2021-2024. Deze ondersteuning bestaat uit een tussenkomst in de helft van de kosten, met een maximumbedrag van 25.000 euro. Na de opmaak van het plan, ondersteunt de Provincie bij de uitvoering van het plan door de inzet van personeel, advies en engagement.

Indienen? De oproep werd onlangs gelanceerd. Je kan een dossier indienen tot eind september. In oktober maakt de Provincie bekend welke dossiers weerhouden worden.

Meer info vind je hier.