Negatieve zomerbalans toerisme West-Vlaanderen

Patrick Demarest

02/10/2020
horeca/toerisme

Deze zomer was geen zomer zoals anders. Door de Coronamaatregelen zijn het toeristisch speelveld en de vakantieplannen sterk gewijzigd. En dit heeft duidelijk een impact gehad op de toeristisch activiteit in West-Vlaanderen. Deze zomer hebben meer Belgen gekozen voor een vakantie in West-Vlaanderen, en dit vooral in de Westhoek en Kunststad Brugge. Ook de West-Vlaamse B&Bs verwelkomden deze zomer meer gasten uit eigen land. “Ondanks de belangstelling van de Belgen heeft vooral de scherpe daling bij de Britten en toeristen uit andere buurlanden gezorgd voor een negatieve balans bij de meeste logiesvormen in West-Vlaanderen. Enkel bij de vakantiewoningen aan de Kust lag de bezetting deze zomer hoger dan vorig jaar”, aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Deze zomer bleven sommige Belgen liever thuis, of gaven ze de voorkeur aan een vakantie in eigen land. Vooral de vakantiewoningen aan de Kust en het kleinschalig logies kon de Belg bekoren.

Hogere bezetting voor de vakantiewoningen aan de Kust

Deze zomer halen de hotels aan de Kust maar een bezettingsgraad van 68% in juli en 65% in augustus. In slechts twee weekends werd een gemiddelde bezettingsgraad van 90% of meer gehaald. Bijgevolg registreren de kusthotels 16% minder overnachtingen in vergelijking met de periode juli-augustus vorig jaar. Deze daling doet zich voor bij de Belgen én bij de buurlanden. Opvallend is dat in juli de Franse en Duitse markt wel nog een toename kenden.


Ook bij de kampeersector en in het jeugdlogies registeren we deze zomer een vermindering in het aantal overnachtingen van respectievelijk -23% en -16%. Ook hier is de daling op de buitenlands markt nog iets scherper dan de daling op de binnenlandse markt. Bij de vakantiecentra en -parken en bij de B&Bs aan de Kust blijft de afname in overnachtingen in juli en augustus beperkt tot 8%. Opvallend is de stijging van het aantal Belgen in B&Bs, deze is bovendien overal in West-Vlaanderen merkbaar.

De Belgen zorgden eveneens voor positieve cijfers bij de verhuur van vakantiewoningen aan de Kust. De verhuurkantoren noteerden globaal 1% meer overnachtingen in de zomervakantie. Ook de eigenaars van een vakantiewoning aan de Kust kwamen zelf meer op vakantie. Door die hogere bezetting bij de vakantiewoningen zijn deze zomer globaal aan de Kust meer overnachtingen geregistreerd dan vorig jaar.

In juli en augustus kwamen 4 miljoen dagtoeristen naar de Kust; dit is 29% minder dan in 2019. Bij de dagtoeristen die met de trein kwamen (-41%) is de daling groter dan bij deze die met de auto kwamen (-25%). In een normale zomer kiezen 6 à 7 miljoen toeristen voor een dagje aan zee.

Meer dan halvering van de overnachtingen in Brugge deze zomer

Kunststad Brugge is het zwaarst getroffen deze zomer. We spreken gemiddeld over meer dan een halvering van het aantal overnachtingen in de periode juli-augustus, waarbij de cijfers voor augustus nog dramatischer zijn. En dit niet alleen voor de hotels, maar ook voor andere logiesvormen zoals de jeugdverblijven. De Brugse hotels mochten wel meer Belgen ontvangen deze zomer. Met in de zomer slechts 1 op 5 overnachtingen uit eigen land kon dit niet compenseren voor het wegblijven van de buitenlandse markten.

Regio rond Brugge lijdt onder de negatieve trend in Brugge

De negatieve trend in Brugge laat zich ook voelen in de regio rond Brugge. In het Brugse Ommeland registeren de hotels 41% minder overnachtingen in de zomervakantie, met in augustus bijna een halvering van de hotelovernachtingen. Ook hier hebben enkel in de B&Bs meer Belgen verbleven. Toch daalt het totaal aantal overnachtingen met 9%. In de jeugdlogies noteerden we een afname van 12%.


Toename bij Belgen in de Westhoek compenseert verlies buitenland niet

De Westhoek is de enige regio in West-Vlaanderen waarbij in elke logiesvorm het aantal Belgen toeneemt. Echter, ook hier is de eindbalans negatief. De hotelovernachtingen verminderen met 34% in de periode juli-augustus. Bij de B&Bs en het jeugdlogies blijft de daling beperkt (respectievelijk -5% en -6%). Op de kortkampeerplaatsen (excl. autonome kampeerautoterreinen) noteren we 14% minder overnachtingen.


In de Leiestreek kennen de hotels de grootste verliezen

Bij de hotels in de Leiestreek neemt het aantal hotelovernachtingen het sterkst af, met 50% minder overnachtingen in de periode juli-augustus. Deze achteruitgang is merkbaar bij zowel de vakantiegangers als de zakentoeristen. Dit zorgt voor een historisch lage gemiddelde brutobezetting van 30% in juli en 23% in augustus. Jeugdlogies noteren 27 minder overnachtingen. Net als in de andere regio’s is de daling bij B&Bs beperkt (-7% in de zomer) doordat meer Belgen in de zomervakantie bleven overnachten.


De zomercijfers van Westtoer over het verblijfstoerisme komen tot stand dankzij een samenwerking met een steekproef van logies, CIB en FOD Economie. Voor de cijfers rond dagtoerisme baseren ze zich op een model dat tot stand kwam met de steun van Verkeerscentrum en NMBS. De resultaten voor de Kust kaderen binnen het ‘KiTS’-project van Westtoer, met steun van de kustgemeenten en de provincie West-Vlaanderen.