Medewerkers wijkdienst politie beter gehuisvest

Patrick Demarest

26/04/2019
Actua Politiek Sociaal straat/wijk

De tweede fase van de verbouwingswerken aan de wijkdienst van de politie Tielt in de Kortrijkstraat zijn achter de rug. De officiële inhuldiging had plaats in aanwezigheid van leden van de politieraad.

Op 11 april 2016 verhuisde de wijkdienst van Tielt/het zonaal onthaal naar de Kortrijkstraat 86 in Tielt. De eerste fase van de werken was dan ook afgewerkt.
De burgers konden vanaf dan terecht in het centrum van Tielt voor klachten en aangiften. Het zonaal onthaal en de werking van de officier van wacht , die instaat voor de coördinatie van de ploegen overdag, werd geïntegreerd.

In maart 2018 startte de 2de fase van de werken.
Hierbij werden de sociale voorzieningen voor de medewerkers aangepast.
Voor een betere toegankelijkheid kreeg het bureel van de referentieambtenaar ‘wapens’ een plaats op het gelijkvloers.
Daarnaast werd met het oog op de toekomst ook al een cel voorzien en een bijhorend ‘Salduz’-lokaal.