Leve de subsidies

Patrick Demarest

14/03/2023
column

Leve de subsidies

Ik zal wel de enige niet zijn die blij is dat de lente begint te kriebelen en dat de donkere winterdagen tot het verleden behoren.  Het is geen erg koude winter geweest, maar wel een donkere ... zeker ook in Tielt.  Hoe vaak heb ik mensen niet binnensmonds horen vloeken als ze na een theater- of filmvoorstelling in het Gildhof, of na een vergadering of laat bezoek bij vrienden nog te voet of met de fiets naar huis moesten.  Stipt om 11 u werd het op weekdagen stekke- en pikdonker in het centrum van Tielt en zijn deelgemeenten.  Gelukkig dat er hier of daar nog een woning verlicht was, of je kon geen hand voor je ogen meer zien.  Ook dat was niet goed voor het milieu, want zeker dames pakten nu de auto om 's avonds een verplaatsing van niemendal te doen, want wandelen of fietsen in het helledonker is niet de meest leuke activiteit als je alleen naar huis moet.


Ook al heeft Poetin er zijn oorlog nog niet door verminderd, de bangmakerij over onbetaalbare energieprijzen is inmiddels alweer gestopt en straks gloort er zelfs na 11 u nog natuurlijk licht aan het einde van de horizon.  We leven dus op hoop van beterschap, en als het nog wat warmer wordt kunnen we tot 's avonds laat nog eens tot aan de Poelberg fietsen of wandelen, om daar de totaal gerenoveerde "Kutskapel" te bewonderen.  Amaai ... schoon project is dat aan het worden: moet je echt eens gaan bekijken, lieve lezer.

Die Sint-Annakapel (die ooit een kerk moest worden) staat eigenlijk op Dentergems grondgebied, en bewijst dat burgemeester Koen De Groote er geen gras laat over groeien om gedurfde initiatieven te nemen op toeristisch gebied.  Zo zal die kapel omgetoverd worden tot een origineel uitkijkplatform en Koen promoot nu zelfs plannen voor kanotochten op de Mandel!


Tielt verleent eveneens zijn medewerking aan het Koortskapel-project, en werkt ook naarstig mee aan de toeristische ontplooiing van onze regio: zie daarvoor bijvoorbeeld de kersverse brochure "Toerististische ommetjes met gids" (waaraan ik een bescheiden bijdrage heb verleend) : te verkrijgen in het stadhuis.


De Dentergemse burgervader slaagt er waarschijnlijk in om flinke subsidies naar zijn gemeente te laten versluizen, omdat hij nog in het parlement heeft gezeteld en goed zijn weg kent in Brussel.  En dat is wat we volgens mij een beetje ontbreken in Tielt: politici die ook in het Vlaamse of Nationale parlement zetelen en daardoor zaken sneller kunnen deblokkeren ten voordele van hun eigen regio.  Dat o zo belangrijke dossiers zoals de collegesite en de mobiliteit kwesties in Tielt al decennia lang zo traag vooruit gaan heeft daar zeker mee te maken.  Maar we moeten optimist blijven: er is nu immers wel één en ander aan het veranderen tussen de Kortrijk- en Ieperstraat, en de plannen voor een nieuw verkeersbeleid liggen klaar ... alleen is het voor de gewone burger nog altijd onmogelijk om daar meer info over te krijgen.  

Over de heraanleg van de Deinsesteenweg was er onlangs wel nieuws: dit dossier ligt al tientallen jaren te sudderen bij het Agentschap Wegen en Verkeer, en die lieten nu weten dat ze hopen om de vergunningen rond te krijgen .... tegen 2025.  Daar komt mijn haar nu eens van recht, zie ... zeker omdat ik onlangs aan het kruispunt van "de Knok" de brokstukken van een aangereden ligfiets overal in het rond zag liggen.  Om de haverklap gebeuren er ongevallen langs deze drukke gewestweg, maar zolang er geen dodelijke slachtoffers vallen wordt dit gebrek aan slagkracht bij de  Westvlaamse wegenbeheerders maar weinig aangeklaagd.  Hoe anders is dat bij de Antwerpenaars, die er wèl in slagen om met het merendeel van de Vlaamse subsidies aan de haal te gaan.  En zo geraken de vele bobbels en hobbels waarover ik hier al meermaals geklaagd heb maar niet weggewerkt.


Ik ontving nogal wat reacties op mijn voorstel om bloemetjes te planten in de putten van de kaduke Neringenstraat (ook al was dat vooral als grap bedoeld).  Nu zou die plantactie al veel moeilijker worden, want de Tieltse stadswerklui hebben inmiddels hun best gedaan om die vele putten in het fietspad allemaal netjes toe te dichten, maar het blijft oplapwerk in aanloop naar de definitieve heraanleg van deze geklasseerde kasseiweg.  Kent er iemand dat spreekwoord van "wachten op Godot" ? vraagt (Hula).