Geslaagde Taalsprong

Patrick Demarest

28/08/2019
cultuur/onderwijs

‘De Taalsprong’ is een zomerschool die een taalwinst beoogt voor kinderen die daar het meest nood aan hebben. Dit initiatief, destijds opgezet door Stad Tielt in samenwerking met alle Tieltse basisscholen, was inmiddels alweer toe aan de zesde editie.

De werkgroep ‘Flankerend Onderwijs’ is er samen met alle directies van de Tieltse basisscholen van overtuigd dat het vakantieverlies bij kinderen met een andere thuistaal kan omgebogen worden tot een taalwinst. Een week vol activiteiten dicht bij de start van het schooljaar vormt een spetterend taalbad waarbij jonge kinderen meer spreekdurf ontwikkelen om in de klasleergesprekken of in ‘een spreekkring’ meer aan bod te komen. Tegelijkertijd wordt nieuwe Nederlandse woordenschat ingebed.

De begeleiders die de Taalsprong mee ondersteunen, kiezen voor een midweek vol kampsfeer met speelse en ervaringsgerichte activiteiten. Ze laten de kinderen ook kennis maken met mogelijkheden om in de vrije tijd aan het verenigingsleven deel te nemen of zich te integreren in één van de vele Tieltse initiatieven.

De ploeg begeleiders bestond dit jaar uit Lies Vandendriessche, Delphine Delaere, Lisa D’Hondt, Lisa Marreel en Jan Vandenberghe. In de toekomst wordt er een plaatsje  vrijgemaakt voor een begeleider met een interculturele achtergrond. Vanuit VIVES Tielt mochten ze ook dit jaar rekenen op enthousiaste studenten uit de lerarenopleiding die binnen de module ‘Taalballon’ opteren voor een zomerschool. Dit jaar durfde Chloë Westerlinck dit alleen aan.