Droogte 2020 erkend als landbouwramp

Patrick Demarest

14/07/2021
Actua

De Vlaamse regering heeft op 2 juli beslist de droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 officieel als landbouwramp te erkennen. Landbouwers die schade hebben geleden aan hun teelten kunnen binnenkort gedurende 3 maanden hun aanvragen voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

De ernstige droogte werd als ramp erkend in 261 Vlaamse steden en gemeenten, waaronder Tielt. Na publicatie van het erkenningsbesluit in het Belgisch Staatsblad kunnen landbouwers die schade hebben geleden aan hun teelten gedurende 3 maanden hun aanvragen voor een tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

Landbouwers die minstens een kwart van hun totaal teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering, komen in aanmerking. Wie meer dan 50% van het teeltareaal verzekerd heeft, kan maximaal 80% vergoeding krijgen voor de niet-verzekerde teelten. Voor wie minder dan 50% van het teeltareaal verzekerd heeft, is het vergoedingspercentage maximaal 40%.

Alle nuttige info (voorwaarden, aanvraagperiode, aanvraagprocedure ...) is hier te vinden.