Burgerparticipatie: wat zijn de prioriteiten?

Patrick Demarest

03/06/2019
Actua Politiek

Zoals Tielt Vandaag eerder meldde, trekt het stadsbestuur de kaart van de burgerparticipatie bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. "Wat zijn de prioriteiten voor onze inwoners? Waar moet meer of minder worden op ingezet", duidt schepen Pascale Baert.

 

Om het project mee vorm te geven, gaat het stadsbestuur in zee met het softwarebedrijf Public Minds, dat specifiek voor publieke organisaties het online begrotingsplatform kiesmee.be ontwikkelde.

"De beleidsdomeinen worden alvast opgesplitst in 11 grote clusters: mobiliteit, fietsbeleid en verkeer, openbare werken, veiligheid, milieu en natuur, ruimtelijke orde en stedenbouw, sport, cultuur, evenementen en bib, toerisme en erfgoed, jeugdbeleid en onderwijs, zorg, ouderenbeleid en kinderopvang, sociaal beleid, lokale economie, en communicatie, digitalisering en inspraak." Later wordt de burgerparticipatie tot in het kleinste detail uitgelegd. Onder meer via het infoblad Op de Hoogte.