Actieplan voor nieuwe verkeerscirculatie en nieuw fiets- en parkeerbeleid in Tielt

Patrick Demarest

29/06/2021
Actua

Er komt een actieplan voor een nieuwe verkeerscirculatie en een nieuw fiets- en parkeerbeleid in Tielt. Het is de laatste fase van de verkeersleefbaarheidsstudie. Het wordt opgesteld na de zomer.

Foto TM-waves.


Sinds vorig jaar betrekt stad Tielt de inwoners en bezoekers intensief bij het mobiliteitsthema. In een uitgebreide online bevraging kon men reeds zijn mening, bekommernissen en voorstellen kwijt. De resultaten van de meer dan 2.000 deelnemers aan deze bevraging is online te raadplegen op tieltmobiliteit.createlli.com/nl/node/9763.

Intussen werkt het studiebureau verder aan een visie voor het centrum en de deelkernen. De verkeersleefbaarheidsstudie bevindt zich momenteel in de tweede fase waarbij verschillende mobiliteitsscenario’s tegen elkaar afgewogen worden.

Hiervoor zijn recent verschillende participatiemomenten georganiseerd. Zo waren er gesprekken met de raad voor lokale economie en vertegenwoordigers van de handelaars en bedrijven en konden inwoners van Aarsele/Kanegem, Tielt-Centrum en Schuiferskapelle zich laten horen in drie bewonerspanels. Daarnaast vond een derde klankbordsessie plaats met leden van de adviesorganen.

Na de zomer gaat de verkeersleefbaarheidsstudie zijn laatste fase in met het opstellen van een actieplan waarin de visie en de maatregelen voor een nieuwe verkeerscirculatie en een nieuw fiets- en parkeerbeleid worden opgenomen.