Zwembaden gaan gebruikers uitvoerig bevragen

Patrick Demarest

04/08/2021
Actua

In het voorjaar van 2022 wordt voor het eerst een grootschalig publieksonderzoek georganiseerd voor alle Vlaamse zwembaden. In dit onderzoek krijgen alle zwembaden de kans om hun eigen publiek uitvoerig te bevragen.

Ook voor gemeenten zonder zwembad is een publieksonderzoek interessant, zo kan er nagegaan worden naar welke zwembaden de inwoners trekken.

Het publieksonderzoek zwembaden is gericht op bezoekers van het zwembad, afhakers en niet-bezoekers en volwassenen en jeugd. De bevraging gaat over de beleving, het aanbod, de infrastructuur, de communicatie, het profiel van de bezoekers, enzoverder.

Midwest tekent regionaal in op het zwembadonderzoek en zal een aantal extra vragen toevoegen aan de bevraging om ook regionale uitdagingen in kaart te brengen. De resultaten van het zwembadonderzoek kunnen gebruikt worden bij de opmaak van het regionaal sportinfrastructuurplan.

De Cluster Sport kreeg vorm in juni 2021 en zal dit onderzoek van dichtbij opvolgen.