Werken Schuiferskapelsesteenweg vanaf 9 augustus

Patrick Demarest

28/07/2021
Actua

Vanaf 9 augustus vervangt De Watergroep in de Schuiferskapelsesteenweg een toevoerleiding naar de watertoren. Dat zal heel wat verkeershinder met zich meebrengen.

Foto Google.


In het wegvak tussen het kruispunt met de Oude Kapellestraat en het kruispunt met de Kapellebeekwegel wordt één rijstrook afgesloten en wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Dit met verplichte rijrichting, richting Schuiferskapelle-Dorp. Het eenrichtingsverkeer is niet van toepassing voor fietsers.

Voor het verkeer vanuit Schuiferskapelle naar Tielt is een omleiding voorzien via Schuiferskapelle-Dorp en de B.A. Guilbertlaan naar de Wingensesteenweg.