Wat met cultuur in Tielt?

Patrick Demarest

14/11/2020
Cultuur

Het hele culturele seizoen valt overal, en dus ook in Tielt, in duigen. Alle planningen die voor de start netjes opgemaakt werden, werden door de eerste corona lockdown eerst uitgesteld en dan afgesteld. En na een schuchtere heropstart, vermoorde het brute covid-19 die prille bloei abrupt: corona lockdown twee. Wat nu met cultuur in Tielt?

(Bij de voorstelling van het nieuwe culturele seizoen had iedereen er nog goede moed in...)

Grietje Goosens, onder andere schepen van cultuur: "Momenteel alles dicht. We volgen alles op en openen van zodra we terug mogen. "

"Wat de toekomst betreft? Mensen die gereserveerd hebben hebben nog niet betaald, dus hierop hadden we goed geanticipeerd. Ons volledig seizoen ligt vast, dus van zodra het mag kunnen we terug opstarten."

"Maar we hebben ook al gehad dat een voorstelling niet kon doorgaan omdat de acteurs besmet waren. Dus als we terug open mogen, is er nog geen zekerheid dat het alsnog doorgaat. Het blijft dus uitkijken hoe alles zal verlopen."

Malpertuis

De stad is er om een goed kader te creëren waarin cultuur kan gedijen. Dat behelst accommodatie, programmatie, subsidies...
Daarnaast zijn er ook de cultuurmakers waar theater Malpertuis toe behoort. De werking bestaat enerzijds uit de regies van artistiek directeur Piet Arfeuille en anderzijds uit het werk van artistieke bondgenoten, nieuwe maar ook gevestigde makers uit verschillende disciplines. En Malpertuis werkt samen met cultuurcentrum Gildhof dat gastvoorstellingen programmeert in Theater Malpertuis.
Hoe ervaart theater Malpertuis de coronacrisis? Wij vroegen het aan Maud Verlynde die instaat voor de zakelijke leiding bij Malpertuis.

Hoelang zijn jullie eigenlijk actief kunnen zijn dit seizoen?

Maud: "Ons seizoen startte in het weekend van 19 september. We hadden op vrijdag dreefcafé met extra’s van Alexander Vantournhout en Nikolas Lestaeghe. Op zondag waren er de voorstelling ‘Mia Kermis’ en  interviews met Piet Arfeuille, Thomas Janssens, Tania Van der Sanden, Dominique Willaert, ….
We hadden schoolvoorstellingen van ‘De kleine prins’ en een generale repetitie van de docu-voorstelling ‘In naam van de waarheid’. De voorstellingen van het CC Gildhof gingen ook door in september en oktober. Ons publiek gaf ons mee dat ze blij waren terug naar de voorstellingen in Malpertuis te kunnen komen! Zaterdag 24 oktober hadden we de laatste publieke activiteit in Malpertuis. We dromen al van een heropstart in het nieuwe jaar."

Hoe verliepen de voorstellingen in coronatijd ?

Maud: "Malpertuis werd helemaal corona proof gemaakt. Toeschouwers konden reserveren per bubbel en bij elke voorstelling werd een nieuw zaalplan opgemaakt, zodat de social distance werd gerespecteerd. Het publiek werd begeleid bij het naar binnen – en naar buiten gaan van de theaterzaal. Ons foyer werd ook aangepast, kleinere tafeltjes, voldoende afstand, bediening aan tafel, …. Conform de horeca regelgeving.
Ook de leesclub en het filocafe konden doorgaan mits het naleven van de coronamaatregelen."

Wat met de nieuwe lockdown? Hoe zie je die te overbruggen?

Maud: "Het is bijzonder jammer dat er geen publieke activiteiten kunnen doorgaan, maar dat is in het belang van ieders gezondheid! We werken uiteraard verder achter de schermen, maken nieuwe plannen, de repetities kunnen doorgaan en we streven ernaar om helemaal klaar te staan zodra we het publiek terug kunnen en mogen ontvangen. Als team houden we nauw contact met elkaar, we plannen en dromen."

Welke impact heeft dit economisch op jullie gezelschap?

Maud: "We stonden op het moment van de sluiting aan de vooravond van twee premières, deze worden verplaatst naar het voorjaar van 2021. De geplande tournees zullen ook op een ander tijdstip doorgaan, alles schuift een aantal maanden op, wat uiteraard impact heeft op de inkomsten. Ook de inkomsten van ons foyer missen we op dit moment. We hopen dat de Minister President, Jan Jambon, bevoegd voor cultuur, mee zijn schouders zal zetten onder de heropstart van onze sector..."