Vuurwerk: sterk afgeraden

Patrick Demarest

28/12/2021
Actua

Vuurwerk is een mooie manier om nieuwjaar te vieren, maar niet zonder risico’s. Er vallen helaas regelmatig slachtoffers. Het gebruik van vuurwerk wordt daarom sterk afgeraden. Omwille van de ernst van de coronapandemie wordt verzocht om vuurwerk niet of zo weinig mogelijk te gebruiken op oudejaarsavond. Bij vuurwerk komen mensen samen, en helaas vallen er bovendien soms slachtoffers bij het afschieten ervan. Onze ziekenhuizen kunnen een dergelijke extra werkdruk zeker missen.

De uiterste aanvraagdatum voor het afschieten van vuurwerk op oudejaarsavond is intussen verstreken

Het Algemeen Politiereglement van Stad Tielt verbiedt in principe het afschieten van vuurwerk en vreugdeschoten. In bepaalde gevallen kan de burgemeester een uitzondering toestaan, voor vuurwerk is dit onder meer het geval op oudejaarsavond, zij het onder onderstaande voorwaarden.

Vuurwerk kan op oudjaar enkel tussen 23.30 en 0.30 uur.

Dit jaar werden enkel aanvragen in overweging genomen worden voor vuurwerk binnen de bebouwde kom van Tielt en deelgemeenten, buiten de bebouwde kom wordt dus niet vergund (o.a. in functie van mogelijk dierenleed).

Geluidsarm vuurwerk geniet de voorkeur

Hou bij het afsteken van vuurwerk rekening met onderstaande veiligheidsregels.

 • Bewaar het vuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing voordat je het vuurwerk afsteekt.
 • Kies een aangepaste afsteekplaats: een open zone, ver verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en op ruime afstand van dichte plantengroei.
 • Steek geen vuurwerk af bij hevige wind.
 • Zorg ervoor dat toeschouwers op een veilige afstand van de afsteekplaats blijven.
 • Steek maar één vuurpijl per keer aan.
 • Zorg dat je steeds water en een brandblusapparaat binnen handbereik hebt.
 • Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor/tijdens het afsteken.
 • Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 • Steek nooit een vuurwerkartikel opnieuw aan.
 • Zorg voor toezicht en begeleiding door volwassenen.

Het oplaten van wensballonnen en/of lampionnen is te allen tijde verboden. Er is altijd brandgevaar voor de mens en omgeving en dat houdt dus heel wat risico’s in.

Bij het niet naleven van de hiervoor gestelde voorwaarden en richtlijnen, kan je volgens het Algemeen Politiereglement een gemeentelijke administratieve sanctie opgelegd krijgen.

Vermijd bepaalde risico’s voor dieren

Breng je dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerk, vanaf de eerste knallen. De detonaties kunnen paniekreacties veroorzaken, zowel bij wilde dieren als huisdieren. In die stresstoestand slaan dieren soms op de vlucht en gebeurt het zelfs dat ze bezwijken aan hartfalen. Indien er vuurwerk in jouw omgeving wordt georganiseerd, sluit dan de rolluiken, doe het licht aan en zet de radio of tv aan om het lawaai en de risico’s wil beperken is er een alternatief op de markt beschikbaar: geluidsarm vuurwerk, dat minder decibels produceert. Vraag ernaar bij jouw vuurwerkhandelaar.

Ongeval en/of zware brandwonden?

Laat bij brandwonden overvloedig zuiver en lauw water over de verbrande zones lopen, gedurende minstens 15 minuten. Smeer geen zalf of een gelijkaardig product op de brandwonden. Bel onmiddellijk de hulpdiensten op het nummer 112 of ga naar de permanentiedienst van een van de brandwondencentra van het land. Adressen van de centra en bijkomende info vind je op https://www.brandwonden.be/nl/brandwondenzorg/eerste-hulp/eerste-hulp-bij-brandwonden.