VIVES tekent drie samenwerkingsakkoorden in Japan

Patrick Demarest

08/12/2022
Onderwijs

Onder het voorzitterschap van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België vond/vindt van 5 tot 9 december 2022 een economische zending naar Japan plaats. De sectoren die bijzondere aandacht krijgen in het programma zijn hernieuwbare energie, biowetenschappen, automobielindustrie, eco-constructie en de voedingsindustrie. Allemaal sectoren waar VIVES ook sterk op inzet, zowel in onderwijs als in onderzoek. VIVES nam deel aan de missie, bezocht of had er contact met 6 universiteiten en ondertekende er 3 samenwerkingsakkoorden. Alle studiegebieden van alle campussen (Brugge, Kortrijk, Oostende, Roeselare, Torhout) waren hierbij betrokken.

De delegatie van VIVES bestond uit Joris Hindryckx, algemeen directeur, Isabel Vanslembrouck, directeur onderzoek en valorisatie, en Tine Ternest, hoofd van het Global Engagement Office. De VIVES-delegatie volgde tijdens de zending delen uit het officiële programma mee in Tokyo, zoals de conferentie over hernieuwbare energie en financieringsmogelijkheden voor internationalisering.

Ook greep de delegatie het bezoek van Prinses Astrid aan om de reeds bestaande partnerschappen met Tsuru University, Aichi Shukutoku University en Toyo University te verstevigen via bezoeken, vergaderingen en netwerkevents. Op 5 december vernieuwden Tsuru University en VIVES ook hun algemene samenwerkingsovereenkomst en ondertekenden een meer specifieke overeenkomst tijdens een officiële ceremonie in Tokyo, in aanwezigheid van Prinses Astrid. Daarnaast werden ook twee nieuwe samenwerkingsakkoorden gesloten met Akita University, specifiek voor gezondheidszorg en Shibaura Institute of Technology, specifiek voor Technology.

Jaarlijks stijgt de vraag van de studenten om in Japan te kunnen studeren en blijven de plaatsen zeer beperkt. Meer en meer Japanse studenten vinden ook hun weg naar VIVES. Zo volgen er momenteel vijf studenten van Tsuru University een uitwisselingsprogramma aan VIVES en geven twee docenten van VIVES twee weken les aan Tsuru University en Aichi Shukutoku University, dit dankzij de steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Met deze hernieuwde en nieuwe overeenkomsten creëert VIVES meer kansen om samenwerking met de partners in Japan mogelijk te maken en te intensifiëren, zowel op vlak van onderwijs als op vlak van onderzoek. Het bezoek van Prinses Astrid is hiervoor een ideale gelegenheid om dit waar te maken.