Vernieuwd verkeerspark Politiezone Regio Tielt

Patrick Demarest

17/09/2021
Actua

Bij de start van dit nieuwe schooljaar stelde politiezone Regio Tielt haar vernieuwd verkeerspark voor. Het verkeerspark, aangekocht op vraag van de
scholengemeenschap wordt ter beschikking gesteld van de 29 lagere scholen van de Politiezone Regio Tielt.


Stefaan Vandamme (eerste inspecteur) geeft tekst en uitleg:


Doelstelling
"De praktijkeducatie heeft tot doel de theorie, die de kinderen op school hebben
aangeleerd, in praktijk te oefenen. Het is de perfecte voorbereiding om later een
fietsexamen af leggen.
Het is voor veel kinderen niet vanzelfsprekend om de focus die ze leggen op het fietsen
te delen met aandacht voor de verkeerssignalisatie op de weg. Om dat te testen
worden tijdens een sessie wijzigingen aangebracht aan de verkeersborden. Bovendien
wordt aandacht besteed aan de prioriteitentrap: verkeersregel – verkeersbord -
verkeerslicht – bevoegd persoon.
We herhalen de belangrijkste weetjes zoals bv. de verkeersregels in een fietsstraat, het
verschil tussen en fietspad en fietssuggestiestrook...
Het is de bedoeling dat de praktijkeducatie bijdraagt tot het krijgen van een gezond
zelfvertrouwen bij het fietsen. Uiteraard staan we ook stil bij het defensief rijgedrag dat
best gehanteerd wordt als zwakke weggebruiker. Oogcontact is hierbij het
sleutelwoord."


Werkmethode
"De politie staat in voor de praktijkeducatie aan de leerlingen van het 4de tot het 6de
leerjaar. De scholen nemen het theoretisch gedeelte voor hun rekening.
Het verkeerspark zal hiervoor jaarlijks op een vast tijdstip op een vaste plaats in elk van
de 6 gemeenten geplaatst worden.
Naast verkeersborden, vaste wegmarkeringen, rond punt en verkeerslichten heeft dit
verkeerspark dan ook enkele “eyecatchers” met een zekere bedoeling :


• Fietsen en gocarts
Naast fietsen zijn er 6 gocarts voorzien. Het gebruik van gocarts geeft volgende
voordelen:
1. Het gebruik van verschillende weggebruikers zorgt voor een realistisch beeld van
een verkeerssituatie.
2. De gocarts zijn belangrijk om gedragsregels tussen auto’s en fietsers na te
bootsen o.a. de arm uitsteken bij het afdraaien, voorrang aan
fietsoversteekplaats, de plaats op de rijbaan, het verplicht fietspad,
éénrichtingsverkeer uitgezonderd fietsers, de fietsopstelplaats aan
verkeerslichten,…
3. Gocarts zorgen voor een speelse toets op het verkeerspark.


• Overwegsimulatie
In 2020 gebeurden er in België 23 ongevallen aan overwegen. In totaal kwamen 14 mensen om het leven bij een ongeval aan een overweg of langs het spoor. Door de coronacrisis lag het cijfer van de ongevallen wel lager dan andere jaren maar het zijn er altijd nog teveel.
De overstap van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar is voor kinderen vaak ook de overstap om voor het eerst zelfstandig naar school te fietsen. Als zij telkens geconfronteerd worden met mensen die de signalisatie aan overwegen negeren, schuilt het gevaar dat zij dat gedrag gaan overnemen. We pogen hier om de kinderen duidelijk te maken om dat slechte voorbeeld niet te volgen en confronteren hen met de trieste cijfers van ongevallen die we elk jaar aan overwegen tellen.
De aanwezigheid van een overweg op ons verkeerspark was voor ons dan ook een absolute must. De politiezone Regio Tielt ging voor de bouw van een miniatuuroverweg in gesprek met het VTI Tielt dat onmiddellijk present was om dit voor ons te bouwen. De overweginstallatie is dan ook het neusje van de zalm van ons verkeerspark.
Het leuke aan de installatie is dat je naast het horen van het juiste geluidssignaal ook effectief een trein hoort voorbij razen wanneer de slagbomen dicht zijn.


• Nevelinstallatie
Gezien het verkeerspark op maat van kinderen is gemaakt is er ook een speels aspect toegevoegd. Zo is ons verkeerspark voorzien van een nevelinstallatie.
De kinderen kunnen bij mooi weer door een mist (nevel) rijden. Ideaal om te wijzen op het belang van het gebruik van fietslichten en fluohesjes in het verkeer.
We gebruiken dit item ook als motivator want de nevelinstallatie gaat pas in werking als we drie minuten lang geen enkele fout opmerken bij de kinderen.
Wij hopen dat deze praktijkeducatie correct gedrag in het verkeer aanleert en vooral het aantal verkeersongevallen met kinderen helpt terugdringen."