Tielt zoekt plek voor regenboogzebrapad

Patrick Demarest

03/04/2021
straat/wijk

Raadslid Simon Germonpré (N-VA-Open VLD) stelt voor om in Tielt een permanent regenboogzebrapad aan te leggen. Een regenboogzebrapad vraagt aandacht voor diversiteit en acceptatie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender-mensen.

(Foto TM-waves)


“Met onze fractie streven wij naar een stedelijk beleid dat inclusief is voor iedereen”, zegt raadslid Simon Germonpré (N-VA-Open VLD). “Dat betekent o.a. dat lesbische, homoseksuele, biseksuele, interseksuele en transgender-mensen zich in onze stad moeten kunnen thuis voelen. De jammerlijke gebeurtenis in Beveren, een aantal weken terug, maakt dit allemaal nog belangrijker en actueler. Daarom stellen wij de aanleg van een regenboogzebrapad voor. Een regenboogzebrapad wordt geschilderd in de kleuren van de regenboog, tussen de witte vlakken van een officieel zebrapad en is conform de wegcode.”

“Belangrijk symbool dat kleur zou kunnen geven aan onze stad”

Het regenboogzebrapad draagt bij tot een verhoogd bewustzijn onder de bevolking, vindt Simon Germonpré. “Het is een belangrijk symbool dat kleur zou kunnen geven aan onze stad.”

“Een regenboogzebrapad valt beter op dan een gewoon zebrapad”, gaat Simon Germonpré verder. “Wij stellen voor dat het regenboogzebrapad wordt aangelegd op een lokale weg, na advies van de verkeerscommissie. Het moet komen op een drukke oversteekplaats, in de buurt van een schoolomgeving met een zone 30.”

“Met dit voorstel vragen wij naar de reactie die de Poolse zusterstad Szamotuly heeft gegeven op de vorig jaar in de gemeenteraad ondertekende motie ter afkeuring van de LGBT-vrije zones”, aldus Simon Germonpré.

“Het moet een permanent karakter krijgen”

Het raadslid deed op de gemeenteraad van donderdagavond 1 april 2021 het voorstel om het regenboogzebrapad in te huldigen op 17 mei 2021, de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie. Het regenboogzebrapad moet een permanent karakter krijgen.

“De meerderheid reageerde positief”, aldus Simon Germonpré. “Er wordt nagegaan of het mogelijk is om een regenboogzebrapad aan te leggen ter hoogte van het VTI in de Grote Hulststraat. Het werd al aangevraagd bij het Agentschap Wegen en Verkeer. De Grote Hulststraat is immers een gewestweg en het agentschap moet het goedkeuren.”

Als het daar niet kan, zal er worden gezocht naar een plek voor een regenboogzebrapad die niet op een gewestweg ligt. “Een eventueel alternatief dat dan kan worden bekeken, is het zebrapad in de Steenstraat, dicht bij het VTI”, zegt Simon Germonpré. “Andere locaties kunnen natuurlijk ook, mochten die nog beter geschikt