Tielt luistert via app naar prioriteiten van inwoners

Patrick Demarest

28/05/2019
Actua Politiek

Kiesmee.be. Dat is de app van het Izegems softwarebedrijf Public Minds die het stadsbestuur heeft aangekocht om online te peilen naar de behoeften van de Tieltenaren. Dat heeft TieltVandaag vernomen.

Hiermee wil de stad Tielt de belofte naar transparantie en burgerparticipatie uit het meerjarenplan vorm geven. Hoe dat concreet zal gebeuren, wordt duidelijk in het najaar. Feit is dat via deze app de inwoners kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden. Omdat wordt daar ook een prijskaartje aan gekoppeld.

"Aan de hand van het verzamelen van (klant)feedback, het analyseren van de data en het vertalen in richtinggevend advies biedt Public Minds ondernemingen en publieke organisaties cruciale inzichten om gefundeerde keuzes te kunnen maken. De verkregen inzichten laten u toe om waar nodig bij te sturen op vlak van dienstverlening, te anticiperen op veranderende behoeften van de klant of te werken aan een nog betere klantbeleving", zegt Public Minds.


Achter Public Minds schuilt Matthias Vandenbussche. Een sterk geloof in het belang van onderzoek bij het nemen van beslissingen, de passie voor het verzamelen en analyseren van data en de goesting om andere ondernemers te ondersteunen in hun activiteit bracht Matthias tot de oprichting van Public Minds!
"Public Minds hecht veel belang aan een projectmatige en persoonlijke aanpak. We streven naar een aangename samenwerking die bijdraagt aan het realiseren van uw doelstellingen!" Meer info op kiesmee.be. Het stadsbestuur licht het communicatieplan later toe.

http://www.publicminds.be/steden-gemeenten/kies-mee/