Tielt lijst sites op met mogelijk risico op bodemverontreiniging met PFOS

Patrick Demarest

06/07/2021
Actua

Ook Tielt maakt een lijst van de sites waar er een risico bestaat op bodemverontreiniging met PFOS. In die zones waar – binnen een perimeter van 100 meter – bewoning is, adviseert de stad uit voorzichtigheid de zogenaamde ‘no-regret’-maatregelen. In Tielt gaat het slechts om een zeer beperkt aantal bewoners rondom de brandweerkazerne. Zij ontvangen een bewonersbrief met uitleg bij de maatregelen.

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de 3M-site in Zwijndrecht, is het onderzoek naar PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS (perfluoralkylstoffen) momenteel prioritair. Ook op andere plaatsen kunnen die stoffen in het milieu terechtgekomen zijn. Op vraag van de Vlaamse regering maakt elke gemeente nu een oplijsting van die sites waarvan het risico op een mogelijke bodemverontreiniging het grootst is. Die lijst moet worden overgemaakt aan OVAM voor verder onderzoek. Schepencollege en administratie zitten zeer regelmatig samen voor overleg om alle instructies nauwlettend op te volgen.

Blusschuimen

Aan bepaalde blusschuimen wordt PFOS toegevoegd om specifieke branden beter te kunnen bestrijden. Zo komt het dat speciale aandacht uitgaat naar brandweerkazernes, maar ook naar oefenterreinen van de brandweer waar men in het verleden af en toe oefende met blusschuim, alsook locaties waar grote industriële branden plaatsvonden. Rond de meeste van die sites is er op vandaag geen bewoning.

In die zones waar – binnen de vooropgestelde perimeter van 100 meter – wel bewoning is, adviseert de stad uit voorzichtigheid de zogenaamde ‘no-regret’-maatregelen aan de bewoners. Die maatregelen gaan uit van het voorzorgsprincipe en worden genomen op basis van wat tot dusver gekend is én in het besef dat heel wat kennis nog onvolledig is. De voornaamste maatregelen zijn het niet of met mate consumeren van eigen geteelde groenten of eieren, alsook geen grondwater als drinkwater gebruiken, om de moestuin te irrigeren of het zwembad te vullen.

Situatie Tielt

In Tielt gaat het slechts om een zeer beperkt aantal bewoners rondom de Tieltse brandweerkazerne. Zij ontvangen een bewonersbrief met uitleg bij de maatregelen. Van zodra de Vlaamse Overheid meer duidelijkheid kan geven, worden de maatregelen geëvalueerd. Dat betekent ook dat die maatregelen niet van toepassing zijn voor wie niet gecontacteerd is door de stad.

Stad Tielt wil duidelijkheid en absoluut geen risico nemen. Daarom werkt de stad volledig mee aan het verder inventariseren van de mogelijke risicozones. Naargelang de resultaten hiervan bekend geraken, communiceert de stad rond het verdere verloop.