Studiebegeleiding is meer dan bijles geven

Patrick Demarest

22/09/2020
cultuur/onderwijs

Studiebegeleiding Haegeman bestaat al meer dan 25 jaar.  Oorspronkelijk was Hans Haegeman en zijn bureel vooral actief in het Gentse, later kwam daar Zottegem bij, daarna Torhout en vorig jaar Eeklo. Kennis verspreiden heet dat dan. En in deze coronatijden is dat geen evidentie meer…

 

Ook het begrip studiebegeleiding zal in die 25 jaar wel een evolutie hebben doorgemaakt, veronderstellen we.

 Hans: “Bij de start van het bureau ging het vooral om het geven van klassieke bijlessen aan studenten die nood hadden aan wat extra uitleg of op zoek waren naar extra oefeningen. Intussen is dit aanbod uitgebreid. Studiebegeleiding gaat ruimer dan enkel bijles. We proberen studenten ondersteuning te bieden op meerdere vlakken: planning, efficiëntere leermethode, uitstelgedrag vermijden, studietechnieken…”

Dus het gaat over veel meer dan alleen vakken als Frans en wiskunde bijspijkeren?

Hans: “Studiebegeleiding is zoveel meer dan enkel het bijspijkeren van leerlingen met minder aanleg voor bepaalde vakken. Vaak is er intrinsiek geen probleem bij de leerlingen, maar gaat het eerder om een motivatieprobleem of het ontbreken van een studiemethode. Ook bij het veranderen van studierichting kunnen we ondersteuning bieden door het versneld doornemen van vakken die ze voordien niet hadden. Iemand die in de derde graad uit een talenrichting schakelt naar een richting met, bijvoorbeeld, veel economie zal voor dat vak de nodige achtergrond missen. Vaak worden deze leerlingen verondersteld deze achterstand zelfstandig weg te werken. We kunnen ze helpen om dit snel en efficiënt te doen.”

“Daarnaast begeleiden we ook leerlingen die zich voorbereiden op examens via de Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, de vroegere middenjury. Deze studenten kiezen voor dit alternatieve systeem om diverse redenen: ze willen versneld naar het hoger onderwijs, het zijn topsporters voor wie de combinatie van de vele trainingsuren met de gewone school onmogelijk is, studenten die lange tijd in het buitenland hebben gewoond en voor wie ons onderwijs teveel afwijkt van wat ze gewoon zijn…”

En… het is zo dat ons onderwijssysteem voor ongeveer 10% van de jeugd niet werkt. Ook daar kan een traject via de examencommissie een oplossing bieden. Deze jongeren kunnen dus ook allemaal bij ons terecht.”

Bij welke leerlingen zijn jullie vooral actief? Secundaire scholieren of hogeschoolstudenten?

Hans: “We werken evenveel met studenten uit het secundair als uit het hoger onderwijs, zowel universiteits- als hogeschoolstudenten. Alle leeftijden hebben baat bij een duidelijke uitleg, wat extra ondersteuning en een goede planning en studiemethode.”

Kan ik met mijn hoogbegaafd kind ook terecht bij Studiebegeleiding Haegeman?

Hans: “Heel wat van onze studenten zijn hoogbegaafd. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, zitten hier heel wat onderpresteerders. Hoogbegaafden hebben vaker te maken met motivatieproblemen en ontwikkelen geen goede studiemethode: ze spartelen door hun studies op basis van wat ze oppikken in de les. Meestal loopt dit een tijdje goed, tot de leerstof te complex of te omvangrijk wordt om ze zomaar eventjes tussendoor te onthouden en toe te passen. En dan kunnen wij helpen.”

Die verschillende niveaus van leerlingen stellen ook hoge eisen aan jullie lesgevers!

 Hans: “Wij werken enkel met leraars die het klappen van de zweep kennen en zijn behoorlijk streng op de selectie ervan. Het moeten mensen zijn die een kei zijn in hun vak, over veel pedagogische vaardigheden beschikken en vlot kunnen schakelen tussen verschillende niveaus. Bovendien verwachten we inzicht in het leerproces en in de wijze waarop een achterstand zo vlot mogelijk kan worden weggewerkt. Het succes van de begeleiding staat of valt echter ook met de motivatie en inzet van de student zelf.”

Welke invloed denken jullie dat corona zal hebben op jullie bureau en op het leren in het algemeen?

Hans: “. Corona lijkt op korte termijn de onderwijswereld door elkaar te hebben geschud. Toch merken we dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in ‘live’ lessen. Heel vaak krijgen we uitdrukkelijk de vraag of de lessen toch gewoon kunnen doorgaan, en niet online. Het is ook een feit dat dit meestal efficiënter is.”

“Toch is het ook een goede zaak dat digitaal leren een plaatsje heeft veroverd: zo kunnen studenten die ziek zijn of zich om een of andere reden niet kunnen verplaatsen, toch de nodige ondersteuning krijgen.”

“En dan is er uiteraard de vrees voor leerachterstand die zeker terecht is! Heel wat leerlingen kregen niet alle leerstof aangeboden die noodzakelijk is om verder te kunnen in hun studierichting of om verder te studeren. Zelfs als het inhoudelijke aanbod er wel was, is de leerstof bij vele leerlingen onvoldoende verwerkt, aangezien er geen (of nauwelijks) toetsen en examens waren. Er was dus geen externe motivatie om de studies aan te pakken. De leerstof zal dit jaar versneld aan bod moeten komen om de achterstand weg te werken. Hierbij kunnen we zeker helpen: aangezien we geen volledige klas voor ons hebben, kunnen we wat meer tijd nemen om  in te spelen op de specifieke vragen van de student en zo de persoonlijke achterstand sneller wegwerken.”

Studiebegeleiding Haegeman
Hofstraat 16
8820 Torhout
Gsm: 0476 61 95 01