Straks uniform zwarte parasols en luifels op terrassen Tieltse horeca?

Patrick Demarest

03/03/2021
straat/wijk

Het terrasreglement voor Tieltse horecazaken wordt aangepast. De materiaal- en kleurkeuze van parasols en/of luifels van terrassen in het stadscentrum en de dorpskernen zal uniform zwart moeten zijn. Daarvoor wordt een subsidie voorzien. “De kleur zwart werd expliciet gevraagd door verschillende horecazaken die het tijd vonden om vernieuwing te brengen”, aldus schepen Hedwig Verdoodt. Het nieuwe terrasreglement wordt voorgelegd op de gemeenteraad van donderdagavond 5 maart 2021.

(Foto TM-waves)

 Het huidige terrasreglement voor Tieltse horecazaken dateert van 16 december 2013 en trad in werking vanaf 1 januari 2014. Intussen is er een vernieuwing nodig.

Ook jaarlijkse extra terrasuitbreiding in periode tussen weekend van Pinksterkermis en Tielt Kermis

Het nieuwe terrasreglement voor horecagelegenheden bevat enkele regels en afspraken inzake eenvormigheid, afmetingen, toegankelijkheid en de aanvraagprocedure voor terrassen in de openbare ruimte.

Bijkomend wordt de mogelijkheid geboden om zowel in de winter als in de zomer een terras te voorzien met inname van parkeerplaatsen. “Een winterterras kon ook al vroeger, maar dan mocht men geen parkeerplaats innemen”, legt schepen Hedwig Verdoodt (CD&V) uit. “Nu kan dit wel. Er moet nog altijd door het schepencollege toestemming hiervoor gegeven worden.”

Ook een jaarlijkse extra terrasuitbreiding in de periode tussen het weekend van Pinksterkermis en Tielt Kermis zou in het nieuwe reglement tot de mogelijkheden behoren.

Overgangsperiode van drie jaar

Het nieuwe reglement is van toepassing op alle terrassen van Tieltse horecagelegenheden die zich op het openbaar domein bevinden en voorziet in een overgangsperiode van drie jaar. In deze tussentijd is het reglement van 2013 uitdovend. Het vervalt van rechtswege op 1 januari 2024.

Het terrasreglement voorziet ook in een uniformisering van materiaal- en kleurkeuze van parasols en/of luifels. Horecaterrassen die zich bevinden in de Marktomgeving, in het kernwinkelgebied, op het Rameplein en in de dorpskernen van Aarsele, Kanegem en Schuiferskapelle moeten na een overgangsperiode van drie jaar in orde zijn met de terrasbepalingen.

“De kleur zwart werd expliciet gevraagd door verscheidene horecazaken die het tijd vonden om vernieuwing te brengen”, zegt schepen Hedwig Verdoodt. “De kostprijs blijft hetzelfde, hieraan is niet gewijzigd.”

Eenmalig forfaitaire subsidie

Voor deze specifiek gelegen horecazaken en meteen voor alle horecazaken die de opgelegde kleur- en materiaalkeuze willen volgen, wordt voor de aankoop van parasols en/of luifels een impulssubsidie gegeven om het uniformiseringsproces vooruit te helpen. Het gaat om een forfaitair subsidiebedrag dat eenmalig kan aangevraagd worden. Om aanspraak te kunnen maken op deze impulssubsidie zal de horecazaak een nieuw afgeleverde vergunning conform het nieuwe terrasreglement voor horecagelegenheden moeten kunnen voorleggen.

Het nieuwe terrasreglement wordt voorgelegd op de gemeenteraad van donderdagavond 5 maart 2021.