Politiezone Tielt organiseert cursus gemachtigd opzichter

Patrick Demarest

01/07/2021
Actua

De Politiezone Regio Tielt organiseert opnieuw de opleiding gemachtigd opzichter. De opleiding is gratis, duurt eenmalig ongeveer drie uur en kan gevolgd worden in september, oktober of november.

Foto Stad Tielt.


Elke burger vanaf de leeftijd van 18 jaar met zin voor verantwoordelijkheid in het verkeer kan de opleiding volgen. Leerkrachten, begeleiders maar ook ouders en grootouders zijn welkom. Een gemachtigd opzichter aan school, kinderopvang of organisatie is een meerwaarde voor de veiligheid.

De opleiding is gratis en behelst na theorielessen ook een kort praktijkgedeelte op de openbare weg. De cursus duurt ongeveer 3 uren en vindt plaats in het Centraal Politiegebouw in de Grote Hulststraat 6 in Tielt.

Je kan inschrijven voor het volgen van de cursus op één van volgende data: Woensdag 22 september van 13 uur tot 16 uur; woensdag 20 oktober van 13 uur tot 16 uur en woensdag 10 november van 13 uur tot 16 uur.

Inschrijven kan bij Machteld Vandycke (met vermelding van jouw naam, voornaam en geboortedatum) via machteld.vandycke@police.belgium.eu of via 051 42 84 10. Vanzelfsprekend zijn de op dat moment geldende Corona- COVID maatregelen van toepassing.