Plannen voor nieuwe brandweerkazerne in Tielt worden concreter

Patrick Demarest

27/06/2021
Actua

Op de gemeenteraad van donderdag 1 juli 2021 wordt de goedkeuring gevraagd om een ontwerper aan te stellen voor een nieuwe brandweerkazerne.

Foto Google.

 Bij de opstart van de Hulpverleningszone Midwest op 1 januari 2015 werden de onroerende goederen - zeg maar de gebouwen - van de gemeentelijke brandweerkorpsen niet overgedragen. Elke gemeente van de zone blijft verantwoordelijk voor de huisvesting van de brandweerposten op haar grondgebied.

De kazerne van de brandweerpost Tielt aan de Felix D’Hoopstraat paalt aan de terreinen van Garage De Soete. Omdat de huidige brandweerkazerne niet meer voldoet aan de noden werd de mogelijkheid onderzocht om over te gaan tot de verwerving van de aanpalende terreinen en het woonhuis. In zitting van 5 juli 2018 gaf de gemeenteraad een principiële goedkeuring om de nodige stappen te verlenen voor het verwerven van het magazijn en woonhuis van Garage De Soete, langs de Felix D’Hoopstraat 128 in Tielt.

Vervolgens gaf de gemeenteraad in zitting van 2 juli 2020 goedkeuring aan de overeenkomst in verband met een verkoop-/aankoopbelofte tussen Garage De Soete en het stadsbestuur Tielt voor een woonhuis met alle aanhorigheden, en een aanpalende loods langs de Felix D’Hoopstraat 128/128+.

In afwachting van de herlokalisatie van Garage De Soete op bedrijventerrein Tielt Noord, kan alvast het ontwerp voor de nieuwe brandweerkazerne opgesteld worden. Hiervoor werd een bestek opgesteld voor aanstelling van de ontwerper. Het ereloon wordt geraamd op 250.000,00 euro, inclusief 21% btw.