Overstromingen: dag van nationale rouw en hulpacties

Patrick Demarest

19/07/2021
Actua

Naar aanleiding van de overstromingen die ons land de afgelopen dagen hebben getroffen en als blijk van medeleven met de slachtoffers en hun naasten, wordt op dinsdag 20 juli een dag van nationale rouw gehouden. De nationale vlaggen worden halfstok gehangen. Stipt om 12 uur zullen de sirenes van de hulp- en interventiediensten gedurende één minuut loeien. Om 12.01 uur wordt vervolgens een minuut stilte in acht genomen. Het stadsbestuur roept de bevolking op om die minuut stilte zo veel mogelijk te respecteren en even stil te staan bij het leed van de slachtoffers en hun naasten.


SOLIDARITEITSACTIE ‘HELPEN HELPT’

Het Rode Kruis heeft de solidariteitsactie ‘Helpen helpt’ gelanceerd om de slachtoffers van de overstromingen te steunen. Via www.rodekruis.be/helpenhelpt wordt de noodhulp naar aanleiding van de overstromingen gecoördineerd. Burgers kunnen een bijdrage leveren door een financiële gift te doen of als (crisis)vrijwilliger te helpen. Financiële gift Via het rekeningnummer BE70 0000 0000 2525 kan je een gift storten (BIC: BPOTBEB1). Voor een giftbedrag vanaf € 40 op jaarbasis ontvang je een fiscaal attest. Hiermee is het giftbedrag voor 45% fiscaal aftrekbaar.

Als vrijwilliger helpen

Iedereen die ouder dan 16 jaar is kan zich kandidaat stellen als (crisis)vrijwilliger via https://crisisvrijwilligers.rodekruis.be/.

Bedrijven die een bijdrage willen leveren, contacteren het Rode Kruis via een mailtje naar relatiebeheer@rodekruis.be.

Goederen doneren: (voorlopig) geen goed idee

Momenteel bevinden we ons nog in de acute fase: de lokale overheden brengen de schade na de overstromingen in kaart en dat vergt nog even tijd. Het Rode Kruis vraagt even geduld en vraagt om geen goederen binnen te brengen. Als de schade en de specifieke noden gekend zijn, zal de hulporganisatie gericht helpen en op dat moment ook communiceren. Meer info over financiële solidariteit of meehelpen als vrijwilliger is te vinden op op www.rodekruis.be/helpenhelpt.