Op de drempel van december

Patrick Demarest

31/12/2021
Actua




we zijn zo veel 

zo oud zo nieuw

tussen de twee

op de drempel

van december


gezelle zong het

in zijn rijmsnoer

om en om het jaar


“’t is even stille en stom

alhier aldaar, en ondertusschen

en hoore ik maar

’t kriepen van de musschen”

               

we zijn zo veel

zo oud zo nieuw

tussen de twee

op de drempel

van december


met velen

één



AC, 30.12.2021