Ook Tielt kleurt Oranje

Patrick Demarest

29/11/2021
Actua

Ook dit jaar kleuren in een groot aantal steden en gemeenten niet alleen officiële gebouwen, maar ook heel wat pleinen, steegjes en ondernemingen oranje. Hiermee vraagt Zonta International aandacht voor de wereldwijde campagne ‘Say NO to Violence Against Women’ (Zeg NEE tegen Geweld Op Vrouwen), dit van 25 november t.e.m.10 december (Dag van de Mensenrechten). Ook Tielt kleurt oranje.


Geweld tegen vrouwen en meisjes is een van de meest algemene schendingen van de mensenrechten en een wereldwijd probleem. Het kent geen nationale of culturele barrières en treft miljoenen vrouwen en meisjes in vredestijd en in conflicten. Het omvat fysiek en seksueel geweld en praktijken zoals verkrachting, genitale verminking en mensenhandel. Geweld tegen vrouwen en meisjes bedreigt landen, remt de economische vooruitgang en verhindert dat vrouwen een bijdrage kunnen leveren aan hun gemeenschap en een beter leven creëren voor zichzelf en hun gezinnen.

Concrete cijfers zeggen genoeg. In de coronaperiode is een toename van huiselijk geweld vastgesteld. Het afgelopen jaar werd de hulplijn 1712 gemiddeld 170 keer per maand gecontacteerd door slachtoffers van partnergeweld. Dat is een stijging van 79 procent in vergelijking met het jaar voordien.

Beschikbare hulplijnen zoals het nummer 1712 voor alle vormen van geweld en de Zorgcentra na Seksueel geweld zijn nog te weinig bekend. Het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen ziet in de cijfers ook dat getuigen vaak advies vragen aan 1712 maar dat daders hier geen hulp zoeken.

‘Zonta Says NO to Violence Against Women’ is een bewustwordingscampagne van Zonta International om een einde te maken aan geweld tegen vrouwen en meisjes, veraf en dichtbij.

De actie loopt van 25 november tot 10 december. 16 dagen van activisme tegen geweld op vrouwen, als antwoord op de oproep van de Verenigde Naties in 1991 om iets tegen het geweld te doen.

Deze actie sluit immers aan bij de 4 pijlers waarrond Zonta werkt: Onderwijs - Service – Bewustwording van het statuut van de vrouw en Netwerken.

Deze Zonta-steden kleuren oranje: Brugge, Damme, De Haan, Diksmuide, Ieper, Gent, Kortrijk, Middelkerke, Roeselare, Tielt en Waregem.