Nooit geziene steun voor toeristische ondernemers

Patrick Demarest

03/03/2021
horeca/toerisme

Vlaams Minister voor Toerisme Zuhal Demir en Toerisme Vlaanderen lanceerden het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus, het zogenaamde Levenslijn-initiatief. Levenslijn kwam tot stand op voorstel van Westtoer en diverse West-Vlaamse ondernemers. De Vlaamse Regering trekt hiervoor 30 miljoen euro uit. De Provincie West-Vlaanderen voorziet twee miljoen euro. Ook de stad Brugge werkt mee. Ondernemers kunnen dossiers indienen tot 31 maart.

Logiesondernemingen en private attracties kunnen bij Toerisme Vlaanderen een steunbedrag aanvragen tussen de 5.000 euro en de 200.000 euro. Uniek is de samenwerking met de Provincies die bij het initiatief aansluiten. Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De Provincie West-Vlaanderen trekt in totaal twee miljoen euro uit voor steun aan kleinschalige toeristische ondernemingen. Het blijft nodig om onze toeristische ondernemers te steunen in deze moeilijke periode”.

Gezondheidsmaatregelen en duurzaamheid centraal                                              

Het Vlaams stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus wil de toeristische sector meer ademruimte geven. De subsidies maken broodnodige investeringen mogelijk om opnieuw te kunnen starten. Toeristisch logies, jeugdverblijven en toeristische attracties kunnen ondersteuning krijgen op vier vlakken. Men zet vooral in op het COVID-proof maken van de ondernemingen. Dit betekent dat ondernemingen kosten kunnen indienen inzake ventilatie, spreiden van de bezoekers, afbakenen van ruimtes en beschermende maatregelen tegen het virus. Een streefdoel van het Levenslijn-initiatief is tevens om vaste kosten zoveel mogelijk te beperken. Dit kan door in te spelen op ecologische duurzaamheid: investeringen in energie- en waterbesparende maatregelen, het aanwenden van hernieuwbare energiebronnen en het beperken van de afvalstroom komen in aanmerking. Belangrijk is ook dat de bedrijven nadenken over hoe ze zich verder kunnen professionaliseren en hoe ze hun e-marketing en digitale promotiekanalen kunnen optimaliseren.

Reizen naar morgen                                                                                               

Projecten worden beoordeeld op de mate waarin ze inspelen op de vier investeringsdomeinen. Ook de meerwaarde van het project voor de onderneming en de toegevoegde waarde voor het lokale draagvlak zijn belangrijke aspecten. Het ingediende project moet dus passen binnen Reizen naar Morgen, de toekomstvisie van Toerisme Vlaanderen.

Het steunbedrag kan variëren van 5.000 tot 200.000 euro en bestaat deels uit een subsidie en deels uit een renteloze lening. Dit betekent een subsidie van 25 procent en een terugbetaling van 75 procent van het steunbedrag in de periode 2024-2026. Voor sociaal- en jeugdtoeristische logies is dit 60 procent. De steun gaat enkel naar bedrijven die financieel gezond waren voor de start van de crisis. Toerisme Vlaanderen brengt vanaf 1 juli 2021 de aanvragers op de hoogte van de goedkeuring of de weigering. De toegekende steun wordt in één schijf uitbetaald binnen de 30 dagen na de beslissingsdatum.

Provinciale accenten                                                                                                    

De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer zetten bijkomend twee miljoen euro in voor steun aan toeristische KMO’s. Het type ondernemingen dat in aanmerking komt voor de provinciale steun zijn hotels tot 50 kamers, B&Bs, vakantiewoningen, campings en camperterreinen tot 30 plaatsen en private toeristische attracties met minder dan 60.000 bezoekers in het referentiejaar 2019. Het maximaal te bekomen bedrag per vestigingseenheid is 20.000 euro. Hetzelfde mechanisme als bij Vlaanderen speelt : 25 procent is subsidie, 75 procent is een renteloze lening.

Solidair met nooit geziene ondersteuningspakket                                          

Sabien Lahaye-Battheu: “Westtoer lag aan de basis van dit initiatief en kreeg hiervoor groen licht van Minister Zuhal Demir en Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. Westtoer stapt solidair mee in dit nooit geziene ondersteuningspakket voor private toeristische ondernemers. Ook onze collega’s uit Limburg,  Antwerpen en Oost-Vlaanderen werken mee. Met onze provinciale inzet van twee miljoen euro hopen we vanuit de Provincie West-Vlaanderen dat we minstens 100 à 150 kleinschalige toeristische actoren een substantiële ondersteuning kunnen geven. We leggen het volledige programma ter bekrachtiging voor aan de Provincieraad van 25 maart. Levenslijn komt bovenop de relancesteun van ruim 900.000 euro die we in 2020 aan 270 ondernemers verstrekten naar aanleiding van de eerste lockdown.”

Ook kunststad Brugge doet mee                                                                                                                                                                                                                                                 

Toerisme Vlaanderen nodigde de vijf Vlaamse kunststeden uit om deel te nemen aan het Levenslijn-initiatief. Brugge is enthousiast. Burgemeester Dirk De Fauw: “Brugge stelt aanvullend op de Vlaamse en provinciale middelen 200.000 euro ter beschikking. We mikken specifiek op kamer-gebonden logies die in het kader van het impulsprogramma hebben ingediend op de themalijn ecologische duurzaamheid”.

De Brugse schepen van Toerisme Philip Pierins verwijst naar de strategische keuze in de stad: “We zoeken maximaal aansluiting met de toerismestrategie van Brugge die inzet op verduurzaming van de bezoekerseconomie. De steun vanuit de stad Brugge bedraagt maximaal 4.000 euro per aanvrager. Op die manier kunnen we minstens 50 toeristische logies in Brugge ondersteunen”.

Dossiers indienen tegen 31 maart                                                                                                                                                                                                                                                         

Er komt één gezamenlijke oproep om een subsidieaanvraag in te dienen. Alle dossiers zowel voor de Vlaamse steun als voor de provinciale en de Brugse steun moeten via een uniek aanmeldingsformulier ingediend worden tegen 31 maart 2021. Westtoer zal een mailing uitsturen en een webinar organiseren op vrijdag 12 maart voor alle geïnteresseerde ondernemers.

Alle info:

https://corporate.westtoer.be/nl/vlaams-stimulusprogramma

Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen in het kader van het coronavirus | Toerisme Vlaanderen