“Nog maar weinig kunnen organiseren”

Patrick Demarest

15/03/2021
vereniging

Een jaar geleden zag vtbKultuur Tielt het levenslicht. Een nieuwe Tieltse vereniging die cultuur zo laagdrempelig mogelijk moet maken. De geboorte moest er een zijn met veel toeters en bellen en veel activiteiten, maar daar heeft corona een flinke stok voor gestoken. vtbKultuur Tielt is echter springlevend en kijkt volop uit naar het moment dat er activiteiten voor een groot publiek mogen worden georganiseerd.

Op de foto de kerngroep van vtbKultuur Tielt met v.l.n.r. voorzitter Filip Vanlancker, Marc Mortelé, gehurkt: Hein Cannie, auteur van het boek ‘Vergeten Helden’ Dirk Verbeke, Werner Mareels en Rita Latrez. Ontbreekt op de foto: Magda Plouvier.

“We zijn een beetje gestart onder een slecht gesternte, hé”, zegt Hein Cannie van vtbKultuur Tielt. “Het was de bedoeling om dit jaar in volle glorie met onze nieuwe culturele vereniging te beginnen. Maar corona heeft helaas nogal wat roet in het eten gestrooid.”

“Breed, laagdrempelig en pluralistisch”

De ambities waren en zijn nochtans hoog. “We wilden en willen een toegankelijke culturele vereniging zijn, met oog voor een brede culturele consumptie, laagdrempelig en pluralistisch”, gaat Hein verder. “Onze activiteiten zouden gaan van een natuurwandeling over een boekvoorstelling tot een fietstocht, een theatervoorstelling, een fototentoonstelling bezoeken, enz. Ikzelf ben hobbyfotograaf en een aantal mensen uit het bestuur van vtbKultuur Tielt zijn heel gedreven bezig met kunst.”

“Vorig jaar wilden we van de vrijetijdsmarkt van stad Tielt gebruik maken om vtbKultuur Tielt officieel te lanceren”, vertelt Hein. “Als het ware de geboorte van onze vereniging verkondigen. En intussen is vtbKultuur Tielt actief maar we hebben weinig kunnen doen. We zijn dus gepakt door de pandemie. Het enige wat we het voorbije jaar hebben kunnen organiseren, was een wandeltocht en de boekvoorstelling van Vergeten Helden, het boek van Dirk Verbeke.”

“Nog altijd geen perspectief”

Op de boekvoorstelling waren 15 mensen aanwezig. “Niet slecht”, zegt Hein. “Maar was corona er niet geweest, waren het er meer. En weet je, een boekvoorstelling organiseren voor 15 mensen is evenveel werk als een voor 100 mensen.”

De mensen van vtbKultuur Tielt moeten dus flink op de tanden bijten. “En bovendien hebben we nog altijd geen perspectief op een datum vanaf wanneer we volop activiteiten voor een groot publiek zullen kunnen organiseren”, zegt Hein. “Zo hadden we plannen voor een brouwerijbezoek met aansluitend een wandeling. Dat kan niet doorgaan. Het is bijzonder lastig, zo. Nu, voor ons is het maar een hobby. Je zal maar ergens geraakt worden door de beperkingen in je broodwinning. Dat is natuurlijk veel erger.”

“We geven de moed niet op”

Maar vtbKultuur Tielt geeft de moed niet op. “We zijn toch van plan om in april iets te organiseren”, zegt Hein. “We denken aan een film over hoe een kunstwerk tot stand komt. We gaan dat doen met een deftige camera en met goede belichting. En daarna plaatsen we de film op YouTube. We zullen alleszins ook wat proefdraaien. Zodat alles gesmeerd loopt.”

 “Al kijken we volop uit naar het ogenblik dat we iets kunnen doen met publiek”, aldus Hein. “Ik hoop dat we zo snel mogelijk een doorstart kunnen organiseren. We hebben zoveel grootse plannen. Ook willen we samenwerken met cultuurcentrum Gildhof, tentoonstellingen bezoeken, enz.”

“Een lidkaart kost 20 euro voor een jaar en geldt meteen voor het hele gezin”, geeft Hein nog mee. “Bovendien geeft de kaart ook korting op activiteiten van vtbKultuur in heel Vlaanderen.”

Mensen die lid willen worden, kunnen dit doen via www.vtbkultuur.be/tielt/word-lid.