Nieuw: bachelor lager onderwijs en kleuteronderwijs op afstand in VIVES

Patrick Demarest

28/06/2022
Onderwijs

Vanaf september ’22 biedt Hogeschool VIVES de bacheloropleidingen lager onderwijs en kleuteronderwijs op afstand aan terwijl je blijft werken in een basisschool in het statuut van (kleuter)onderwijzer. Studenten genieten daarbij van de flexibiliteit van het afstandsonderwijs van VIVES mét de eigen werkplek als stageplaats.  

De opleidingen richten zich tot mensen met een passie voor het onderwijs die minstens parttime in de klas staan maar niet over een pedagogisch diploma beschikken. Dan kan je je werkervaring vanaf het schooljaar 2022-2023 inbrengen als stage en combineren met de opleiding educatieve bachelor lager onderwijs of kleuteronderwijs via afstandsonderwijs. Zo kan je werken en studeren eenvoudig op elkaar afstemmen.

Zowel begeleidende docenten van de hogeschool als een interne mentor op je werkplek ondersteunen je tijdens je praktijkervaringen. Je volgt naast het praktijkluik de vakken uit de bacheloropleiding via afstandsonderwijs aan VIVES. Die studie kan je flexibel plannen afhankelijk van je werk- en gezinssituatie. VIVES voorziet aangepast studiemateriaal en online begeleiding op maat.

Je hangt niet vast aan verplichte lesmomenten op de campus. Ook examens plan je flexibel in. Er zijn verschillende examenweken doorheen het academiejaar en je kan ook op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag examens afleggen. Daardoor is het voor studenten uit heel Vlaanderen mogelijk om te genieten de afstandsopleidingen van VIVES.

Een LIO-traject bij VIVES volgen, vraagt dat je op jaarbasis een minimum lesopdracht van 12/24 doet zodat je voldoende praktijkmomenten hebt tijdens je opleiding. Om de bachelor kleuteronderwijs via het LIO-traject te behalen, moet je 21 jaar of ouder zijn en voeling hebben met het onderwijs. Daarnaast was je ook minstens één jaar tewerkgesteld in het basisonderwijs voor minimaal een deeltijdse opdracht.

Zo garandeert VIVES dat studenten al enige praktijkervaring hebben voor ze de opleiding starten. Om de opleiding lager onderwijs via het LIO-traject te kunnen starten, heb je ook al een bachelor- of masterdiploma op zak. Daarnaast heb je op jaarbasis een minimum lesopdracht van 12/24 zodat je voldoende praktijkmomenten hebt tijdens je opleiding.  

Heb je interesse om het LIO-traject te volgen aan VIVES? Kom zeker langs op onze infodag op 26 augustus tussen 16 en 21 uur. VIVES ontvangt je graag op de campus in de Doorniksesteenweg 145, Kortrijk.  

Je kan ook contact opnemen met Hilde Grobben, opleidingshoofd educatieve bachelor lager onderwijs (hilde.grobben@vives.be) of met Nele Mestdagh, opleidingshoofd educatieve bachelor kleuteronderwijs (nele.mestdagh@vives.be) of het nummer 056 26 41 48.