Maak van je straat een speelstraat in de paasvakantie

Patrick Demarest

05/03/2021
jeugd

Maak van jouw straat een speelstraat tijdens de paasvakantie en laat kinderen genieten van de gezonde buitenlucht. Aanvragen moeten worden ingediend vóór 10 maart bij de dienst Jeugd.


Een speelstraat is een openbare weg die tijdelijk en tijdens bepaalde uren volledig of gedeeltelijk wordt afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer zodat kinderen er veilig en ongehinderd kunnen spelen. Enkel wie in de straat woont of er een garage heeft, mag de straat stapvoets inrijden. Bewoners mogen er parkeren, maar worden aangeraden om dat niet te doen om zoveel mogelijk speelruimte aan de kinderen te laten.

Aanvragen

Wil je jouw straat graag inrichten als speelstraat? Zorg dan dat er minstens twee meerderjarige inwoners van de straat een aanvraagformulier indienen. Na gunstig advies van de politie en de dienst Jeugd moeten de aanvragers via een bewonersenquête de goedkeuring krijgen van 66 procent van de inwoners van de straat. De aanvragers fungeren als meters/peters van de speelstraat, wat betekent dat zij instaan voor de organisatie. Er wordt ook een afsprakennota afgesloten tussen de meters/peters en de stad.

Straten binnen de bebouwde kom waar geen doorgaand verkeer is en geen openbaar vervoer rijdt, komen in aanmerking om te worden erkend als speelstraat.

In de paasvakantie kan een straat voor maximaal 1 week ingericht worden als speelstraat. De afsprakennota en bewonersenquête kan je afhalen bij de dienst Jeugd.

De aanvraagformulieren dien je vóór dinsdag 10 maart in bij de dienst Jeugd tegen ontvangstbewijs.