Leen Maveau opent in Tielt nieuwe praktijkruimte voor speltherapie voor kinderen

Patrick Demarest

13/04/2021
Bedrijf Actua

Psychotherapeut Leen Maveau heeft in Tielt een nieuwe praktijkruimte voor speltherapie geopend. “Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo gemakkelijk over praten”, vertelt Leen. “Wat volwassenen doen door praten en overdenken, doen kinderen door spelen.”

“In 2016 richtte ik als gediplomeerd psychotherapeut in de Hondstraat in Tielt mijn zelfstandige praktijk voor speltherapie 'Labyrint' op”, vertelt Leen Maveau. “Ik geef er psychotherapie aan kinderen die om uiteenlopende redenen emotionele moeilijkheden ervaren.”

Zeshoekige vorm en met veel lichtinval

Het voorbije jaar werd er op hetzelfde adres een nieuwe en ruimere praktijkruimte opgericht, in een zeshoekige vorm en met veel lichtinval.

“De nieuwe praktijkruimte werd in het weekend van 10 april 2021 geopend en in gebruik genomen”, gaat Leen verder. “Speltherapie is een vorm van psychotherapie, die speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van kinderen, die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.”

Spel is een natuurlijke uiting van kinderen. “Ze spelen over zaken die hen bezighouden”, legt Leen uit. “Dit kunnen fijne, maar ook spannende of ingrijpende dingen zijn. Via spel laten kinderen zien wat er speelt.”

“Al spelend of tekenend 'vertelt' het kind zijn verhaal”

“Als kinderen niet goed in hun vel zitten of ergens mee worstelen, zullen ze daar meestal niet zo gemakkelijk over praten”, vertelt Leen. “Dit is vaak te moeilijk en/of te bedreigend. Als volwassenen het moeilijk hebben dan praten ze daarover, of zijn ze er in gedachten mee bezig, net zo lang tot ze weer verder kunnen. Wat volwassenen doen door praten en overdenken, doen kinderen door spelen.”

Wat ze nog niet zo goed onder woorden kunnen brengen, laten ze vaak wél in hun spel zien. “Al spelend of tekenend 'vertelt' het kind zijn verhaal”, legt Leen uit. “Lastige gevoelens die in de weg blijven zitten, beïnvloeden het welbevinden, het gedrag en de ontwikkeling van het kind. Speltherapie helpt om deze gevoelens 'uit te spelen', ermee aan de slag te gaan en tot emotionele groei te komen.”

In de praktijk kunnen kinderen van 2,5 tot circa 14 jaar terecht.