Laat je stem horen in inwonerspanel Tielt

Patrick Demarest

05/03/2021
Actua

Om de vinger aan de pols te houden, start het stadsbestuur binnenkort met een inwonerspanel. Hiervoor worden willekeurig 1.652 inwoners geselecteerd.

Een inwonerspanel bestaat uit een representatieve groep inwoners, die op geregelde tijdstippen hun mening en advies geven over uiteenlopende thema's. Een eerste bevraging gaat over communicatie en dienstverlening.

Burgeradviesraad

Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen van advies worden ingezet: om te peilen naar prioriteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaalde zaken geƫvalueerd worden, als klankbord of als inspiratiebron. Het panel vormt voor Tielt een burgeradviesraad, als aanvulling op de bestaande adviesraden.

Voor het panel worden willekeurig 1.652 inwoners geselecteerd. Zij ontvangen in maart of april een brief met een uitnodiging om zich te registreren als panellid via inschrijvingtielt.inwonerspanel.be. Deelnemen aan bevragingen kan zowel online als op papier of telefonisch.

Houd je brievenbus in de gaten, want misschien ben jij wel een van de geselecteerden. Door je te registreren als lid van het inwonerspanel in Tielt geef je mee vorm aan de toekomst van onze stad.

Inspraak

Het stadsbestuur engageert zich ook op andere manieren om de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid te verhogen. Bij de start van deze beleidsperiode kreeg je de kans om de prioriteiten van het meerjarenplan 2020-2025 mee te bepalen via een online participatieplatform. Via dat platform wordt ook geregeld gepeild naar jouw mening over kleinere, concrete projecten, zoals bijvoorbeeld de inrichting van een speelterrein of groenzone of de aanleg van een wegversmalling.