Kapelle wil veiliger mobiliteit

Patrick Demarest

24/04/2019
Actua Cultuur Economie Politiek sport straat/wijk vereniging

Dat is gebleken op de vergadering van de open bewonersraad of de Dorpsraad van Schuiferskapelle. Pro memorie, het vijfpuntenplan : zone 30 voor heel de bebouwde kom, snelheidsremmende maatregelen in de centrumstraten, schilderen van zebrapaden, afgescheiden fietspad tussen Tielt en Schuiferskapelle, weren van zwaar vervoer.

Met betrekking tot de snelheidsremmende maatregelen in de centrumstraten, staat er al geruime tijd een proefopstelling in de H. D’hontstraat, met bloembakken en diverse signalisatie. Er wordt het stadsbestuur gevraagd wat nu de volgende stappen zijn.

Schepen Byttebier licht toe dat het eerste jaar van de legislatuur het investeringsprogramma wordt opgemaakt, pas daarna kunnen grote aanpassingswerken worden ingepland. Wel kan er indien gewenst snel een andere proefopstelling worden geplaatst. Mits een fietssuggestiestrook zou de huidige opstelling dan wel veiliger zijn voor fietsers (tenminste als de overhangende planten in de bloembakken niet hinderen en als de signalisatie niet op het voetpad is gewaaid), voor de bewoners met een oprit in de afgebakende zone is het gevaarlijker geworden om met de auto de rijweg op te komen. Bovendien beantwoordt de proefopstelling niet aan het gevraagde voorstel naar een of meerdere asverschuivingen.

Een voorstel voor een alternatieve proefopstelling zal snel aan het Stadsbestuur worden bezorgd. Er wordt daarbij tevens aangeraden om het vijfpuntenplan (eventueel na een interne evaluatie) voor alle zekerheid ook weer in te dienen bij het huidige Stadsbestuur.