Ereleraar Ronny De Craemer is Ridder in de Kroonorde

Patrick Demarest

14/06/2021
Onderwijs

Omwille van zijn grote inzet voor de leerlingen en uitzonderlijke verdiensten voor de school heeft de Tieltse school De Ster Ronny De Craemer voorgedragen voor een nationale orde. Ronny De Craemer krijgt het ereteken van Ridder in de Kroonorde.

Betty De Mûelenaere overhandigde het ereteken en de oorkonde aan Ronny De Craemer (midden). Rechts staat directeur Paul Strubbe. (Foto TM-waves)


Ronny De Craemer was gedurende 27 jaar een enthousiaste en gedreven praktijkleraar metaal in De Ster langs de Steenstraat in Tielt. Op 1 november 2020 ging hij na een verdienstelijke loopbaan met pensioen. Hij zette zich op vele vlakken onverdroten in voor ‘zijn’ school.

Tien jaar lang was Ronny de bezielende vakcoördinator van de opleiding Plaatslager (carrosserie). Hij gaf als leraar metaalbewerking met veel liefde en geduld zijn vakkennis aan zijn leerlingen door en had bijzondere aandacht voor zij die het moeilijk hadden op school.

Daarnaast was Ronny gedurende vele jaren de drijvende kracht achter het actieve oudercomité en stond hij in voor de organisatie van de succesvolle eetmiddagen ten voordele van het oudercomité. Via vele opbrengstacties steunde het oudercomité de school financieel door de aankoop van een busje, digitale klasborden en een geluidsinstallatie.

Ronny fungeerde ook jarenlang als vakbondsafgevaardigde voor COC, was actief lid van het feestcomité en was ook afgevaardigde van het personeel in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) op de campus VTI/De Ster.

Omwille van zijn grote inzet voor de leerlingen en uitzonderlijke verdiensten voor de school is Ronny voorgedragen voor een nationale orde. Bij Koninklijk Besluit van 17 januari 2021 werd Ronny het ereteken van Ridder in de Kroonorde verleend.

De Kroonorde is een van de drie nationale Belgische orden, naast de Leopoldsorde en de Orde van Leopold II. Ze werd ingesteld op 15 oktober 1897 door koning Leopold II. Het is een moderne orde van verdienste.

Betty De Mûelenaere, voorzitter van het schoolbestuur, vzw Scholen Molenland, overhandigde het ereteken en de oorkonde.