Afval plaatsen aan een glasbol is ook sluikstorten

Patrick Demarest

09/07/2021
Actua

Iedereen vindt het prettig om in een nette, propere stad te leven. Sluikstorten blijft hierbij helaas een doorn in het oog. De stad wijst erop dat ook het plaatsen van glas of ander afval naast een glasbol, sluikstorten is en dat hiervoor beboet wordt. Geregeld worden er camera’s geplaatst om sluikstorters te vatten.

Uit ervaring weet men dat ondergrondse glascontainers minder uitnodigen tot sluikstorten. (Foto TM-waves)


Van alle gemeentelijke administratieve sancties is sluikstorten de meest vastgestelde overtreding na de verkeersinbreuken. Om deze problematiek aan te pakken, investeerde het stadsbestuur het voorbije jaar in een tweede verplaatsbare sluikstortcamera.

Afvalintercommunale IVIO en de stad Tielt investeren sinds 2021 in extra ondergrondse glascontainers. In de lente van 2021 werden nieuwe ondergrondse glasbollen in gebruik genomen op het pleintje rechtover De Link in de Monseigneur Van Hovestraat. De uitgekozen locaties waar nog meer ondergrondse glascontainers komen, zijn plaatsen waar vaak sluikstort werd aangetroffen. Uit ervaring weet men dat ondergrondse glascontainers minder uitnodigen tot sluikstorten. Dit is een extra middel in de strijd tegen de sluikstorters.

Parkings, glasbollen, kledingcontainers, verlaten pleintjes en hoekjes … Allemaal zijn ze aanlokkelijke locaties voor sluikstorters. Daarom worden geregeld camera’s geplaatst om sluikstorters te vatten aan de glasbolsites. Wie als sluikstorter betrapt wordt, mag dus rekenen op een forse geldboete.