39 straten in Groot-Tielt krijgen nieuw straatnaambord met historische duiding

Patrick Demarest

24/03/2021
Actua

De 39 straten in Tielt, waarvan de naam verwijst naar een persoon, krijgen een nieuw straatnaambord. Op het bord komt extra historische duiding over de persoon naar wie de straat is genoemd.


Het nieuwe straatnaambord op het Generaal Maczekplein. (Copyright Stad Tielt)

Heel recent werden in Groot-Tielt 39 straten aangeduid die een nieuw straatnaambord krijgen. Het gaat om één nieuw straatnaambord per straat. De 39 straten verwijzen alle naar personen die in het verleden hun naam toegekend kregen aan een straatnaam.

Herinnering aan deze belangrijke personen bewaren

De Werkgroep Identiteit van de Stad ressorteert onder de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid en deed onder het voorzitterschap van Arsène Verbeke en José Houtteman op 14 oktober 2019 het voorstel om naar het voorbeeld van andere gemeenten een korte duiding te voorzien bij enkele straatnamen die verwijzen naar personen. Sommige straatnamen verklapten al de functie van de persoon, zoals bijvoorbeeld Deken Darraslaan, Burgemeester A. Guilbertlaan, maar anderen helemaal niet, zoals bijvoorbeeld de Jacobus Vergauwenstraat.

De namen van de straten kunnen niet zomaar gewijzigd worden, maar de extra uitleg kan de persoon in kwestie wel beter duiden. En de herinnering aan deze belangrijke personen bewaren, is het belangrijkste uitgangspunt van dit project.

Nieuwe straatnaamborden die verwijzen naar personen krijgen meteen extra duiding

De zoektocht naar uniformiteit was niet zo eenvoudig. Het stadsbestuur besliste om meteen alle 39 straatnamen die verwijzen naar personen van dergelijke duiding te voorzien. In de toekomst zullen eventuele nieuwe straatnaamborden die verwijzen naar personen, meteen van extra duiding voorzien worden.

Stads- en OCMW-archivaris Hannes Vanhauwaert en beleidscoördinator Vrije Tijd Céline D’hulst maakten een sneuvellijst op. Geert Vermeulen van de heemkundige kring de Roede van Tielt en Erik Chevrolet van de SRC-werkgroep Identiteit van de Stad sleutelden mee aan de omschrijving. Ook de SRC-voorzitter Wim Popelier behartigde dit werk.

(Copyright Stad Tielt)

 

Hieronder volgt een overzicht van de nieuwe straatnaamborden met de extra duiding.

 1. Aarsele - Brabanderstraat - Joannes De Brabandere - 1758-1847 -

Raadslid en kerkmeester Aarsele;

 1. Aarsele - Constant Vanden Berghestraat - Constant Vanden Berghe - 1808-1895 - Gemeentesecretaris Aarsele, stadssecretaris Tielt en arrondissementscommissaris Tielt;
 2. Aarsele - Jules Van Ooststraat - Jules Van Oost - 1842-1880 -

Pauselijk zouaaf;

 1. Schuiferskapelle - Biermanstraat - Jean Bierman - Aanvoerder Boerenkrijg (1789);
 2. Schuiferskapelle - Adolph Debreuckplein - Adolphus De Breuck 1841-1927 - Pastoor Schuiferskapelle;
 3. Schuiferskapelle - Henri D’Hontstraat - Henricus D’hont - 1837-1907 - Hoofdonderwijzer Schuiferskapelle;
 4. Schuiferskapelle - B.A. Guilbertlaan - Adiel Guilbert - 1897-1968 - Burgemeester Schuiferskapelle;
 5. Schuiferskapelle - Jan Vinckestraat - Joannes Vyncke - 1822-1906 - Burgemeester Schuiferskapelle;
 6. Tielt - Jozef Baertstraat - Joseph Baert - 1901-1980 - Senator en burgemeester Tielt;
 7. Tielt - Monseigneur Christiaensstraat - Joannes Franciscus Christiaens - 1844-1931 - Tielts minderbroeder en bisschop in China;
 8. Tielt - Lenaart De Boplein - Leenaert Lodewijk De Bo - 1826-1885 - Taalgeleerde en deken Poperinge;
 9. Tielt - Defoerestraat - Leo Defoere - 1787-1851 - Tielts volksvertegenwoordiger;
 10. Tielt - Deken Darraslaan - Johannes Marcellinus Darras - 1799-1855 - Deken Tielt;
 11. Tielt - Deken Demolstraat - Jan De Mol - 1585-1657 - Deken Tielt;
 12. Tielt - Désiré De Somvielelaan - Désiré De Somviele - 1838-1914 - Eerste stadsarchivaris Tielt;
 13. Tielt - Alfons De Vlamyncklaan - Alphonsus Devlaminck - 1831-1905 - Tielts heemkundige;
 14. Tielt - Felix D’Hoopstraat - Felix D’hoop - 1839-1881 - Pauselijk zouaaf;
 15. Tielt - Leo D’Hulsterlaan - Leo D’Hulster - 1784-1843 - Tielts dichter en letterkundige;
 16. Tielt - Henri Dunantstraat - Henry Dunant - 1828-1910 - Medeoprichter Rode Kruis;
 17. Tielt - Julius Hostelaan - Julius Hoste - 1846-1933 - Tielts uitgever en stichter ‘Het Laatste Nieuws’;
 18. Tielt - Magdalena Huysstraat - Magdalena Huys - 1906-1988 - Tielts volksvertegenwoordiger;
 19. Tielt - Joris Lannoostraat - Joris Lannoo 1891-1971 - Tielts drukker en uitgever;
 20. Tielt - Adolf Loosveldtstraat - Adolphus Loosveldt - 1845-1880 - Pauselijk zouaaf;
 21. Tielt - Generaal S. Maczekplein - Stanislaw Maczek - 1892-1944 - Poolse bevrijder en ereburger van Tielt;
 22. Tielt - Joris Minnaertlaan - Johannes Désiré Minnaert - 1847-1924 - Uitgever ‘Gazette van Thielt’;
 23. Tielt - Willem Pantinlaan - Willem Pantin - 1505-1582 - Tielts medicus en letterkundige;
 24. Tielt - Plantinstraat - Christophe Plantin - 1520-1589 - Antwerps drukker en uitgever;
 25. Tielt - Pater Florentius Robberechtstraat - Georgius Joris Robberecht - 1875-1904 - Tielts missionaris in China;
 26. Tielt - Jozef Samynlaan - Josephus Samyn - 1854-1909 - Tielts priester en heemkundige;
 27. Tielt - Robert Schumanstraat - Robert Schuman 1886-1963

Grondlegger ‘Europa’;

 1. Tielt - Pieter Simonsstraat - Pieter Simons - 1539-1605 - Tielts theoloog en tweede bisschop van Ieper;
 2. Tielt - Robert Tavernierlaan - Robert Tavernier - 1901-1947 - Tielts pionier kunststofindustrie;
 3. Tielt - Antoon Vander Plaetselaan - Antonius Vander Plaetse - 1903-1973 - Tielts voordrachtkunstenaar;
 4. Tielt - Burggraaf Aloïs Vande Vyverelaan - Alouïsius Vander Vyvere 1871-1961 - Tielts eerste minister;
 5. Tielt - Monseigneur Van Hovestraat - Alphonse Van Hove - 1872-1947 - Tielts professor kerkgeschiedenis;
 6. Tielt - Albertus Van Zantvoordestraat - Albertus Van Zantvoorde - 1735-1821 - Burgemeester Tielt;
 7. Tielt - Jacobus Vergauwenstraat - Jacobus Vergauwen - 1759-1842 - Tielts minderbroeder en principaal Sint Jozefscollege;
 8. Tielt - Burgemeester Collestraat - René Colle - 1873-1957 - Senator en burgemeester Tielt;
 9. Tielt - Georges Pannemaekerstraat - Georgius Pannemaeker - 1885-1962 - Tielts schoenfabrikant.